Για 8η συνεχόμενη φορά διοργανώθηκε από την Symeon G. Tsomokos S.A., το Συνέδριο και η Έκθεση για θέματα ασφάλειας, Exposec 2009Η κεντρική ομιλία έγινε από τον κο Jacques Bus (Head of Security Unit, Emerging Technologies & Infrastructures DG, European Commission), ο οποίος αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια και στο πώς οι διεθνείς Οργανισμοί αλλά και ολόκληρος ο επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να προετοιμαστούν για να τις αντιμετωπίσουν. Στη συνέχεια – και στα πλαίσια της θεματικής ενότητας «Επόμενα Βήματα στην Ασφάλεια Πληροφοριών», ο Δρ. Βασίλειος Βλάχος από την «Ομάδα δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια», αφού αναφέρθηκε στις σύγχρονες απειλές στον ψηφιακό κόσμο, επισήμανε την έλλειψη ενημέρωσης για την ασφαλή και σωστή χρήση του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, καθώς και τη χαμηλή ιεράρχηση της ασφάλειας ως παράμετρο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών. Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης του αισθήματος εμπιστοσύνης των πολιτών στη χρήση των νέων μέσων, κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με τη συμβολή της ομάδας που εκπροσωπεί, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από την παρουσίαση της Δρ. Νινέτας Πολέμη ξεχωρίσαμε την αναφορά της στον όρο  Service Science, Management and Engineering (SSME), με βάση τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι νέες απειλές. Πρόκειται για έναν όρο που έχει εισαχθεί από την IBM, προκειμένου να περιγράψει τις επιστήμες υπηρεσιών, ως μια διεπιστημονική ομπρέλα η οποία επιτρέπει σε οικονομολόγους, κοινωνιολόγους, μαθηματικούς, επιστήμονες υπολογιστών και νομικούς, να συνεργαστούν, προκειμένου να επιτευχθεί ένας μεγαλύτερος στόχος: ανάλυση, κατασκευή, διαχείριση και εξέλιξη των περισσότερων πολυσύνθετων συστημάτων που έχουν κατασκευαστεί. Στην ίδια θεματική ενότητα συμμετείχαν ως ομιλητές δύο συνεργάτες του KEMEA και συγκεκριμένα, οι κύριοι Γιώργος Μαρινάκης και Θωμάς Δομπρίδης, που αναφέρθηκαν αντίστοιχα στην «ασφάλεια των επικοινωνιών και πληροφορικής» και στην «Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων». Κλείνοντας τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα, ο συνεργάτης του περιοδικού μας κος Νότης Ηλιόπουλος (Security Services Director, Innova) περιέγραψε τις Νέες Προκλήσεις & Απειλές στην Ασφάλεια Πληροφοριών, δίνοντας μεταξύ άλλων έμφαση στα νέα δεδομένα που έχουν επιφέρει οι τάσεις  του virtualization, των social networks και του clound computing, ενώ όσον αφορά την Αποτελεσματική Αντιμετώπιση Απειλών Ασφάλειας, επισήμανε την ανάγκη αλλαγής της φιλοσοφίας, που θα πρέπει να έχει στο επίκεντρο την πληροφορία, καθώς και τον έλεγχο και την προστασία και εκτός των επιχειρησιακών φυσικών ορίων. Μια ιδιαίτερα χρήσιμη παρουσίαση για τα στελέχη που εργάζονται στα τμήματα IT, ήταν αυτή που πραγματοποίησε η επίσης συνεργάτης του περιοδικού μας, κα Ελένη Σωτηρίου (Head of BCP & Crisis Management Sector, Emporiki Bank), με θέμα «Δημιουργία & Εφαρμογή Αποτελεσματικής  Πολιτικής Ασφάλειας». Στα πλαίσια της παρουσίασής της, προέβαλε τους 4 βασικούς άξονες του Κύκλου Συνεχούς Βελτίωσης σε μια πολιτική ασφάλειας, που είναι η Ανάλυση & Εκτίμηση, η Συγγραφή & Δημοσίευση, η Επικοινωνία & Εκπαίδευση και η Εφαρμογή & Βελτίωση. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα θέματα που αφορούσαν στα πρότυπα και τις νομικές απαιτήσεις στην ασφάλεια των πληροφοριών, όπου η παρουσία νομικών όπως η κυρία Αναστασία Φύλλα (συνεργάτης του IT security) καθώς και εκπροσώπων σημαντικών φορέων όπως ο Δρ. Ανδρέας Μητράκας από τον ENISA και ο κος Παναγιώτης Δρούκας από τον ISACA, επέτρεψαν να διαλευκανθούν αρκετά ζητήματα που σχετίζονται με τα όρια της νομιμότητας, κατά τη χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών.