ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ IT SECURITY
sec_it
Συνδρομές Εσωτερικού
Ιδιώτες 25€
Φοιτητές/Σπουδαστές 20 €
Εταιρείες /Οργανισμοί 40€: Κάθε εταιρική συνδρομή αντιστοιχεί σε 2 περιοδικά
Συνδρομές Εξωτερικού
Ευρώπη / Κύπρος 60 €
Λοιπές Χώρες 75 €
red_arrow_go
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ SECURITY MANAGER – IT SECURITY
sec_it
Συνδρομές Εσωτερικού
Ιδιώτες 40 € αντί 60 € και στα 2
Εταιρείες / Οργανισμοί 65 € αντί 100 € και στα 2
Φοιτητές/Σπουδαστές 30 € (αντί 40 € και στα 2 περιοδικά)
Συνδρομές Εξωτερικού
Ευρώπη / Κύπρος 78 € αντί 120 € και στα 2
Λοιπές Χώρες 97 € αντί 150 € και στα 2
red_arrow_go