Ετικέτα: IT issue 27

Big Data Security: Big Opportunities, Big Risks

Ο όρος Big Data παραπέμπει σε μεγάλους όγκους ψηφιακής πληροφορίας, οι οποίοι συλλέγονται από επιχειρήσεις και κρατικούς Οργανισμούς και αφορούν…

Posted on 01 Σεπ 2012

Κυβερνοάμυνα στην Ελλάδα, Ε.Ε., ΝΑΤΟ

Σε συνέχεια του Α΄ μέρους του άρθρου για τον Κυβερνοπόλεμο, στο Β΄ μέρος παρουσιάζονται συνοπτικά οι υπηρεσίες του κρατικού τομέα…

Posted on 01 Σεπ 2012

Firewall Νέας Γενιάς: Ελέγχοντας τις εφαρμογές

Τα νέας γενιάς Firewalls που ουσιαστικά επικεντρώνουν τη λειτουργικότητά τους στον έλεγχο των εφαρμογών, προσφέρουν μια σειρά επιπρόσθετων πλεονεκτημάτων σε…

Posted on 01 Σεπ 2012