Ετικέτα: NetIQ AppManager

NetIQ AppManager – Επίβλεψη εφαρμογών και συστημάτων με αυτοματοποιημένες διαδικασίες

Το NetIQ AppManager αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης ΙΤ λειτουργιών, σχεδιασμένο για τα τμήματα ΙΤ όπου απαιτείται ταχύτητα αλλά και ευελιξία για την υποστήριξη διαφορετικών αναγκών πολλαπλών επιχειρηματικών μονάδων. Σε αντίθεση με ανταγωνιστικά προϊόντα, παρέχει ευρύτερη υποστήριξη τεχνολογιών, μεγαλύτερη αυτοματοποίηση των ΙΤ διαδικασιών για μείωση των κενών ελέγχου και δημιουργεί σχετικά events ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που αφορούν το ΙΤ, γρηγορότερα.

Posted on 05 Φεβ 2014