<., ένα cloud-based heuristic που εμφανίζεται σε αρχεία που κατέχουν χαρακτηριστικά μίας μη διαβαθμισμένης απειλής.  Τέτοιου είδους αρχεία με αυτό το heuristic εκτιμώνται ότι θέτουν σε κίνδυνο τους χρήστες και παρεμποδίζονται από τη Symantec να έχουν πρόσβαση στον εκάστοτε υπολογιστή.

Κάθετες Τάσεις:
• Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας ξεπέρασε εκείνο των μη κυβερνητικών οργανώσεων ως εκείνος με την μεγαλύτερη αναλογία spam  με ποσοστό άγγιξε το 69,7%. Το spam rate για την εκπαίδευση ήταν 68,2%.
• Τα επίπεδα spam στην χημική και φαρμακευτική βιομηχανία ήταν 66,8%, σε σύγκριση με το 66,4% των υπηρεσιών πληροφορικής, 66% στην Λιανική, 67,2% στον Δημόσιο Τομέα και 66,2% στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 
• Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας ήταν εκείνος με την πιο στοχευμένη phishing δραστηριότητα τον Ιούνιο, με ένα στα 2.114,3 emails να αποτελούν μία phishing απειλή.
• Ο τομέας της χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας παρουσίασε στοχευμένη phising δραστηριότητα ένα στα 1.201,2 email, ενώ στις υπηρεσίες πληροφορικής ένα στα 986,8 emails αποτελούσαν phishing απειλή.

Τάσεις της αγοράς:
• Τα επίπεδα spam σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (1-250) έφθασε το 66,4%, σε σύγκριση με το 66,9% των μεγάλων επιχειρήσεων (2500+).
• Οι επιθέσεις phishing με στόχο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (1-250) έφθασε το ποσοστό ένα στα 401,6 emails, ενώ στις μεγάλες επιχειρήσεις ήταν ένα στα 402,9 (2500+).