Συστάσεις προς τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των εκτυπώσεων και την αντιγραφή εμπιστευτικών δεδομένων, κάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

Παρόλα αυτά, οι 350 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, έδειξαν να έχουν μικρή επίγνωση σχετικά με τα κόστη και τους κινδύνους των «ανεξέλεγκτων» εκτυπώσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του ENISA. Νέες μέθοδοι εκτύπωσης δίνουν στις εταιρείες τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις πελατειακές τους σχέσεις, να μειώσουν τα κόστη τους και να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, αλλά παράλληλα τις εκθέτουν σε απειλές κατά της ασφάλειάς τους. Μόνο το 53% των επιχειρήσεων πραγματοποιούν ελέγχους κατά τη διαδικασία της εκτύπωσης, με τη χρήση έξυπνων καρτών, συστημάτων βιομετρικής αναγνώρισης και κωδικών PIN. Για το λόγο αυτό, ο ENISA συνιστά στις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ασφαλείς μεθόδους εκτύπωσης για την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων, αλλά και τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των πελατών τους. www.enisa.europa.eu