Ένας ακόμη μεγάλος Οργανισμός στην Ελλάδα επέλεξε τις λύσεις της Check Point Software Technologies Ltd για την προστασία του δικτύου τουΤο έργο αφορά την εγκατάσταση συσκευών τύπου Check Point Firewall UTM-1 2070 TS3 για την ασφαλή διασύνδεση του δικτύου του Οργανισμού. Οι συσκευές Firewall της Check Point Total Security παρέχουν throughput το οποίο φτάνει μέχρι και τα 14 Gbps, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν προστασία των εταιρικών πόρων από κακόβουλες επιθέσεις, σε επίπεδο  εφαρμογής, antivirus, webfiltering, VPN, IPS και anti-spyware. Επιπρόσθετα, εκμεταλλευόμενη τη δυνατότητα υλοποίησης κεντρικοποιημένης διαχείρισης, ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος κτήσης, ενώ παρέχει τη δυνατότητα συγκεντρωμένης καταγραφής της κίνησης του δικτύου της εταιρείας και περαιτέρω ανάλυσης αυτής, βάσει των διεθνών προτύπων συμμόρφωσης SOX. Το κόστος του έργου είναι $60,000 και ο χρόνος υλοποίησης 10 ημέρες.