Ερευνητές σε θέματα ασφαλείας ισχυρίζονται ότι ανέπτυξαν μία μέθοδο με την οποία κατάφεραν να σπάσουν το μέχρι τώρα πρότυπο κρυπτογράφησης Wi-Fi Protected Access (WPA),Συγκεκριμένα, έδειξε ζωντανά το πώς μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα που μεταδίδονται από ένα router σε φορητό υπολογιστή, σπάζοντας το κλειδί TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) σε χρόνο λιγότερο από 12 με 15 λεπτά. Η μέθοδος που ακολούθησαν δεν είναι η κλασική που ονομάζεται «επίθεση βασισμένη σε λεξικό» (dictionary attack) και που θεωρείται αρκετά χρονοβόρα. Συγκεκριμένα, αξιοποίησαν ένα μεγάλο αριθμό υπολογιστικών πόρων, όπου ο επιτιθέμενος έσπασε την κρυπτογράφηση δημιουργώντας έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών εικασιών, σχετικά με το ποιο μπορεί να είναι το κλειδί που διασφαλίζει την ασύρματη επικοινωνία. Οι ερευνητές ανακάλυψαν μία μέθοδο προκειμένου να «ξεγελάσουν» το router, ώστε να στείλει μεγάλο αριθμό δεδομένων. Η διαδικασία αυτή καθιστά πιο εύκολο το σπάσιμο του κλειδιού και σε συνδυασμό με ένα νέο μαθηματικό αλγόριθμο, πραγματοποιείται πολύ πιο γρήγορα.