Η Symantec ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκής έρευνας, σχετικά με τη στάση των μικρών επιχειρήσεωνΜόνο το 27% των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα νιώθουν ότι λειτουργούν σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 47%.  Το πιο ανησυχητικό, ίσως, από τα ευρήματα, είναι το γεγονός ότι από τους ερωτηθέντες στην υπόλοιπη Ευρώπη, το 17% παραδέχτηκε ότι μια πρόσφατη παραβίαση ασφάλειας στην επιχείρησή τους, είχε ως αποτέλεσμα επιχειρηματικές απώλειες, ενώ για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 41%. Βασικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι ενώ στην πλειοψηφία τους οι Έλληνες ερωτηθέντες ήταν ενήμεροι για τις «συνηθισμένες» απειλές, όπως τους ιούς (93%), τα spam (91%) και τα trojans (82%), ενώ σε αντίθεση με τα Πανευρωπαϊκά ευρήματα, το ποσοστό των Ελλήνων που δήλωσε ότι είχε ανεπαρκή ενημέρωση σχετικά με τις νέες απειλές, όπως τα botnets, phamings, whalings, minnowings, ήταν πιο χαμηλό. Σε ερώτημα σχετικό με τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές εταιρείες διαχειρίζονται τις λύσεις ασφαλείας των δεδομένων τους, μόλις το 37% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη. Το 60% δε, δήλωσε ότι αγόρασε κάποια λύση ασφαλείας από αλυσίδα καταστημάτων, ένα ανησυχητικά υψηλό ποσοστό, δεδομένου ότι συνήθως οι αλυσίδες καταστημάτων δεν προσφέρουν λύσεις για επιχειρήσεις.  «Η Symantec, φυσικά, είναι ικανοποιημένη με το γεγονός η ελληνική αγορά έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη πρόοδο στον κλάδο της πληροφορικής», δήλωσε ο Θανάσης Βαβάτσικος, Γενικός Διευθυντής της Symantec Ελλάς. «Παρ’ όλο αυτά, υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν, ώστε οι επιχειρήσεις να διαφυλάξουν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας ΙΤ, αφού οι πλειοψηφία αυτών δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα μια ολοκληρωμένη στρατηγική ασφαλείας».