Η Akeydor, μια εταιρεία με ειδίκευση στην απομακρυσμένη διαχείριση τερματικών, servers και Mobile DevicesΟι εκδόσεις για Android και IPhone βρίσκονται καθ’ οδόν και υπό ανάπτυξη. Η ολοένα και αυξανόμενη τάση χρήσης των applications των smartphones δημιουργεί νέες ανάγκες και προκλήσεις καθημερινά, όπως την απαίτηση της ασφάλειας των δεδομένων και της άμεσης πρόσβασης από οπουδήποτε στον κόσμο χρειαστεί ο χρήστης. Η Akeydor προσφέρει στην ελληνική αγορά το Wisemo RSM για Mobile Devices, που καθιστά τους χρήστες ικανούς να συνδέονται με τα Smartphones τους από τα PC τους ή από άλλα Smartphones και να διαχειρίζονται τις συσκευές απομακρυσμένα σαν να ήταν οι ίδιοι οι χρήστες εκεί. Επίσης οι Software vendors έχουν την ικανότητα να εμπλουτίζουν τα δικά τους applications με την προσθήκη της τεχνολογίας Wisemo, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να παρέχουν Remote Control μέσα από το ίδιο το application, χρησιμοποιώντας το ActiveX component ή το web based Guest module που ενεργοποιεί την πρόσβαση από το browser του χρήστη. Αυτό το έργο λέγεται embedded technology. Οι Telecom providers έχουν επίσης τη δυνατότητα να προσφέρουν επιπλέον παροχές και added value, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να προσφέρουν Remote Support Services μαζί με τα συμβόλαια σύνδεσης και συντήρησης των συσκευών. Επιπρόσθετα η Akeydor δημιουργεί νέα εποχή στο Remote Support & Management Smartphones και Mobile Devices, με τη νέα τεχνολογία myCloud Technology η οποία καθιστά τους χρήστες ικανούς να αποκτούν πρόσβαση στα PCs τους και τα Smartphones μέσω myCloud (pre configured internet based connection).
www.Akeydor.com