Η ESET συνεχίζει να λαμβάνει διακρίσεις. Αυτή τη φορά οι εντυπωσιακές επιδόσεις της σε δοκιμές, της χάρισαν την πιστοποίηση από τα ICSA Labs για τις λύσεις ESET Endpoint Security for Microsoft® Windows 7 και Windows 8, καθώς και το βραβείο «VBSpam+» για τη λύση ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server, αναγνωρίζοντας την ως ένα από τα καλύτερα προϊόντα που συμμετείχαν στις δοκιμές με  ποσοστό 99,83 στην ανίχνευση spam.
Αναλυτικότερα, ο ανεξάρτητος Βρετανικός οργανισμός Virus Bulletin απένειμε το βραβείο «VBSpam» στην ESET κατατάσσοντας τη λύση ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server στα καλύτερα προϊόντα βάση ποσοστού ανίχνευσης spam καθώς και false positives. Αποδεικνύοντας την αξιοπιστία της ισχυρής μηχανής anti-spam του ESET Mail Security, στην έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Σε αυτές τις δοκιμές, το προϊόν αύξησε σημαντικά το ποσοστό ανίχνευσης spam χάνοντας μόνο ένα από τα 575 μηνύματα spam, και παράλληλα κανένα από τα νόμιμα μηνύματα δεν μπλοκαρίστηκε».
Παράλληλα, τα ICSA Labs πιστοποίησαν τις πλατφόρμες ESET Endpoint Security for Windows 7 και Windows 8, καθώς και την λύση Business Edition Mac OS X, κατόπιν αυστηρών και διεξοδικών δοκιμών στο Anti-Virus Certification Testing Program. Τα προϊόντα παραμένουν στα ICSA Labs όπου υποβάλλονται σε συνεχείς δοκιμές.