Με στόχο να βοηθήσει τους πελάτες της να επιταχύνουν την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, η Cisco ανακοίνωσε τη διάθεση του Cisco Borderless Access

Στα πλαίσια αυτής της αρχιτεκτονικής, η Cisco παρουσιάζει μία νέα σειρά προϊόντων fixed-switching – τo Cisco Catalyst® 3560/3750-X Series και τo 2960-S Series – που προσφέρουν μία ολοκληρωμένη σουίτα νέων επαγγελματικών υπηρεσιών σε ευέλικτη και προσιτή τιμή, καθώς και βελτιωμένη εγγύηση για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Εκτός από τις παραπάνω σειρές switching, η Cisco ανακοίνωσε τη νέα της καινοτομία στο χώρο του routing, η οποία αφορά στους τομείς της προηγμένης ασφάλειας και απόδοσης. Η σημερινή ανακοίνωση βασίζεται στο όραμα της Cisco για ένα Δίκτυο Χωρίς Περιορισμούς (Cisco Borderless Networks), το οποίο παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2009, καθώς και στην ανακοίνωση Cisco Secure Borderless Networks που έγινε στις αρχές του Μαρτίου. Η αρχιτεκτονική Cisco Borderless Networks – η οποία καθορίζει τις ιδιότητες που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων εκείνων, των οποίων οι δραστηριότητες εκτείνονται σε διάφορους τομείς και το προσωπικό εργάζεται συνήθως εκτός γραφείου – είναι σχεδιασμένη ώστε να δίνει στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα να συνδεθούν με οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή, απρόσκοπτα, σε ένα πολύ ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον. Η Cisco προσφέρει τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μέσω υπηρεσιών βίντεο, διαχείρισης ενέργειας και ασφαλών υπηρεσιών δικτύωσης, που είναι ενσωματωμένες σε πλατφόρμες routing, switching, ασύρματες και πλατφόρμες ασφάλειας, δημιουργώντας έτσι μία ολοκληρωμένη λύση ασύρματης δικτύωσης. Οι σημαντικότερες υπηρεσίες δικτύωσης:  • EnergyWise – Το Cisco EnergyWise βοηθά τους πελάτες να ελέγξουν την κατανάλωση ενέργειας και να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η Cisco ανακοίνωσε επίσης την έκδοση της βραβευμένης τεχνολογίας, Cisco EnergyWise Orchestrator, η οποία εκτείνει τη διαχείριση ενέργειας σε PC και φορητούς υπολογιστές, εκτός από τις συσκευές Power over Ethernet (PoE).

  • Cisco TrustSec – Η Cisco TrustSec είναι μία λύση ασφάλειας επόμενης γενιάς, που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τακτικές ασφάλειας σε όλες τις τεχνολογίες πρόσβασης – είτε αυτές είναι ενσύρματες είτε ασύρματες ή εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN). Συνδυάζει λύσεις ταυτοποίησης και διαμόρφωσης πολιτικών που συμβάλλουν στην προστασία των συναλλαγών, τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων και διασφαλίζουν ότι οι χρήστες είναι πιστοποιημένοι και έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες του δικτύου βάσει της ταυτότητάς τους.

  • Medianet – Οι λύσεις Medianet δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις εφαρμογές βίντεο, μεταμορφώνοντας την επικοινωνία των εργαζομένων. Η τεχνολογία Medianet προσφέρει δυνατότητα ανίχνευσης και βελτίωσης βίντεο και συσκευών αναπαραγωγής βίντεο, καθώς και κατανομή και προτεραιότητα των δικτυακών πόρων, ώστε το βίντεο να προσφέρεται από έναν τύπο συσκευής – όπως μία μονάδα Cisco TelePresence – σε έναν άλλον, όπως ο φορητός υπολογιστής ή το κινητό τηλέφωνο.