Η Akeydor Ltd, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές των προιόντων της CrossTec, NetOp, Tripwire και Lumension, ανακοινώνει την οργάνωση των κάτωθι παρουσιάσεων, οι οποίες γίνονται διαδικτυακά και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε από την θέση εργασίας σας.

Επίσης, η Akeydor ανακοινώνει την δωρεάν αδειοδότηση και εγκατάσταση της λύσης CrossTec VueAlert Mass Notification, μαζί με την διανομή των οποιονδήποτε προιόντων της.

2 Φεβρουαρίου: Lumension Presentation about AntiVirus, Application Control, Patch and Remediation, Power Management, Wake on Lan and Device Control

16 Φεβρουαρίου: Streamline your IT with Remote Control and GET SCHOOLVUE FOR FREE! Seminar February 16th about CRC Remote Control and SchoolVue

21 Φεβρουαρίου: Classroom Management with SchoolVue IT Training & Classroom Management

23 Φεβρουαρίου: EMS IT & Network Management EMS IT Asset Management will Save Companies’ time, energy and money!

Οι νέες παρουσιάσεις αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Akeydor – www.AKEYDOR.com