< Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών AV Comparatives κατά τον Αύγουστο 2013