Η IDEAL ELECTRONICS, εταιρεία που εξειδικεύεται στη διανομή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ανακοινώνει τη δραστηριοποίησή της στη ΔιανομήH άριστη υποστήριξη με πιστοποιημένους μηχανικούς, οι τεχνικές εκπαιδεύσεις, η διαθεσιμότητα demo και η προστασία και εξασφάλιση σημαντικών ποσοστών κερδοφορίας για τους συνεργάτες της, σε συνδυασμό με την ταχύτητα και αξιοπιστία των logistics, είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά στα οποία θα βασιστεί προκειμένου να πετύχει και στη συγκεκριμένη αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 210-5193900