Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ο πρώτος Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης που διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ., για την πιστοποίηση Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001:2005 Ως Οργανισμός που αφουγκράζεται τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και προσπαθεί να ανταποκριθεί έγκαιρα σε αυτές τις αλλαγές, η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ο πρώτος και μοναδικός μέχρι σήμερα φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα, που έχει διαπιστευτεί από το Ε.ΣΥ.Δ., για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 27001:2005. Μέχρι σήμερα, η TÜV AUSTRIA HELLAS έχει πραγματοποιήσει ήδη περισσότερες από 25 επιθεωρήσεις τέτοιων συστημάτων και έχει απονείμει πιστοποιητικά συμμόρφωσης σε περισσότερες από 10 επιχειρήσεις. Στο πελατολόγιο των πιστοποιημένων επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά τράπεζες, call centers, εταιρείες γραφικών τεχνών και έντυπης επικοινωνίας.