Για δεύτερη συνεχή χρονιά η εταιρεία ασφαλείας cloud, Panda Security δημοσιεύει το ετήσιο Διεθνές Βαρόμετρο Ασφαλείας στις ΜΜΕΗ επίγνωση σχετικά με την ανάγκη προστασίας είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, παρ’ όλα αυτά ένα ποσοστό 7% των χρηστών κατά μέσο όρο πιστεύουν ακόμη ότι η ανάγκη προστασίας είναι επουσιώδης. Στην Ελλάδα το 50% των επιχειρήσεων που έχουν εγκατεστημένο σύστημα ασφαλείας δηλώνει ότι η ύπαρξή του είναι πολύ σημαντική και το υπόλοιπο 50% σημαντική. Το 86% αυτών των ελληνικών επιχειρήσεων έχει έναν προμηθευτή ασφαλείας, ενώ το υπόλοιπο 14% έχει δύο προμηθευτές. Συνολικά, σε όλες τις περιοχές το 17% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί δωρεάν λύσεις ασφαλείας, με την Ελλάδα σε ένα ποσοστό μόλις 7%.
Το e-mail συνεχίζει να είναι η κύρια οδός εισόδου malware μαζί με το Internet. Αυτή τη χρονιά ωστόσο παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού μολύνσεων που προήρθαν από συσκευές USB, με ποσοστό 27% κατά μέσο όρο (54% στην Ελλάδα), ενώ τα P2P δίκτυα, το messaging και άλλες παρόμοιες εφαρμογές παρουσιάζουν πτωτική πορεία ως πηγή μόλυνσης.