Η εκδοτική εταιρεία Press Line LTD  και το περιοδικό Security Manager εξέδωσαν το πρώτο ελληνικό σύγγραμμα  που αναλύει κάθε πτυχή της επιστήμης του Security Management

Σκοπός της θεωρητικής επεξεργασίας, είναι να εξηγηθούν τα διάφορα γιατί των κινδύνων, που απειλούν τους πόρους ενός οργανισμού, προκειμένου να παραχθούν νέες γνώσεις σε τύπο φόρμουλας, που θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από τους εμπειροτέχνες της ασφάλειας. Θα δώσουν δηλαδή κατευθύνσεις, στο πώς θα γίνει η αντιμετώπιση. Το Security Management λοιπόν, είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη, που τροφοδοτεί την τέχνη της οργανωμένης δράσης, δηλαδή το Security Managing.


Μέσα στο άπειρο πλήθος πληροφοριών και γνώσεων, ο συγγραφέας  κινήθηκε αποσπασματικά, ώστε να περιλάβει θέματα από διάφορες περιοχές, τόσο της επιστήμης, όσο και της τέχνης, που προαναφέραμε. Παραβλήθηκαν και ορισμένα θέματα, από την αστυνομική επιστήμη, με τα οποία ένα έμπειρο στέλεχος security έρχεται σε επαφή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τα πάντα είναι ταξινομημένα με  λεξικογραφική τάξη (αλφαβητικά) για εύκολη πλοήγησή σας.


ΣΚΟΠΟΣ:
Να αποτελέσει ένα κατευθυντήριο όργανο, για τους ειδικούς της ασφάλειας εταιρειών και οργανισμών οποιασδήποτε φύσης, όσον αφορά την επιλογή καλύτερων πρακτικών, στην επιχειρησιακή καθημερινότητα και για θέματα, που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αυτό.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ:
Το εγχειρίδιο λειτουργεί με δύο τρόπους:  1. Δίνοντας απ’ ευθείας απαντήσεις και οδηγίες για καλύτερες πρακτικές.
  2. Ενημερώνοντάς σας θεωρητικά σε κάποιο θέμα, ώστε να προσανατολιστείτε, υποκινώντας σας ταυτόχρονα για περαιτέρω έρευνα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο site του περιοδικού
Security Manager  www.securitymanager.gr ή στην εταιρεία
Press Line Μαγερ 11, 104 38, Αθήνα,  Τηλ. 210 5225479 Φαξ. 210 5243345