Στην έκδοση του Ιουνίου της έκθεσης Symantec Intelligence Report η Symantec αναδεικνύει τις πιο πρόσφατες απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, για τις τάσεις και τις απόψεις που αφορούν το κακόβουλο λογισμικό, για το spam και για άλλους δυνητικούς κινδύνους.

 

 

 

 

 

Το τελευταίο data breach που αναφέρθηκε τον Ιούνιο είχε ως αποτέλεσμα την έκθεση 1.3 εκατομμυρίων ταυτοτήτων. Ο αριθμός αυτός μπορεί να φαίνεται μικρός σε σύγκριση με τα 145 εκατομμύρια που εκτέθηκαν στο μεγαλύτερο breach του Μαΐου. Ωστόσο, ενώ η αναφορά έγινε τον Ιούνιο, αυτό το breach έλαβε χώρα, επίσης, κατά την διάρκεια του μήνα Μαΐου. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των ταυτοτήτων που εκτέθηκαν τον Μάιο ξεπερνά τα  147 εκατομμύρια, κατατάσσοντας τον Μάιο ως τον δεύτερο χειρότερο μήνα για τα data breaches τους τελευταίους 12 μήνες.

Υπήρχε ένας μέσος όρος 88 spear-phishing επιθέσεων ανά ημέρα τον Ιούνιο. Αυτό φανερώνει την επιστροφή των επιπέδων spear-phishing σε εκείνα που παρατηρήθηκαν τους μήνες Μάιο και Απρίλιο, μετά την υποχώρηση τους κατά μέσο όρο ανά ημέρα τον Μάιο.

Μία σχετικά νέα OSX απειλή με την ονομασία OSX.Stealbit.B βρέθηκε στην κορυφή της λίστας OSX κακόβουλου λογισμικού  της Symantec, το οποίο είναι υπεύθυνο για το 25,7% των απειλών που βρέθηκαν σε συστήματα  OSX. Αυτή η απειλή αναζητά συγκεκριμένο λογισμικό που σχετίζεται με το bitcoin σε υπολογιστές OSX και θα προσπαθήσει να τροποποιήσει τα προγράμματα για να υποκλέψει bitcoins.

Ο αριθμός των Android παραλλαγών ανά οικογένεια απειλής έφτασε στα χαμηλότερα επίπεδα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αν και δεν υπήρξε σημαντική αλλαγή στον αριθμό των οικογενειών απειλής που βρέθηκαν τον Ιούνιο, αυτό μπορεί να δείχνει ότι οι επιτιθέμενοι είχαν μεγαλύτερη επιτυχία με τις τρέχουσες απειλές, και έτσι μειώθηκε η ανάγκη τους να δημιουργήσουν πολλαπλές παραλλαγές.

Ο Ιούνιος ήταν ένας ήσυχος μήνας όσον αφορά στις ευπάθειες, καθώς (μόνο) 438 ευπάθειες αναφέρθηκαν- αποτελώντας το χαμηλότερο αριθμό που έχει αναφερθεί τους τελευταίους 12 μήνες. Επίσης, δεν υπήρχαν zero day ευπάθειες που να αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα.

Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για την έκθεση Symantec Intelligence Report για τον μήνα Ιούνιο στο σύνδεσμο: link.