Συνεχίζοντας την επιτυχημένη σειρά δωρεάν επιμορφωτικών σεμιναρίων Snacks & Learning, η Syntax Πληροφορική ΑΒΕΕ, Symantec Global Services PartnerΣυγκεκριμένα, σε όλη τη διάρκεια του 2009 θα παρουσιαστούν λύσεις αναφορικά με, την αρχειοθέτηση των e-mail και των ηλεκτρονικών εγγράφων, την ανάπτυξη ενός μοντέλου διαχείρισης του ΙΤ ρίσκου (Risk Management), τις νέες εξελίξεις πάνω στη διαμόρφωση μίας πολιτικής ασφάλειας, θέματα ΙΤ Compliance και τη διασφάλιση ενός οργανισμού από security breaches. Επίσης θα συζητηθούν θέματα νέων τεχνολογιών αποθήκευσης και διατήρησης δεδομένων, θέματα ethical hacking κ.ά. Τα σεμινάρια γίνονται στις εγκαταστάσεις της Syntax Πληροφορική ΑΒΕΕ, από διαπιστευμένους και έμπειρους εισηγητές, σε μικρές ομάδες και σε μορφή round table. Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας  www.syntax.gr ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210-6543100.