Το WAF παρέχει προστασία ενάντια σε κακόβουλες επιθέσεις που έχουν ως στόχο applications και ενεργεί σε συνδυασμό με υπάρχουσες τεχνολογίες ασφαλείας με σκοπό την παροχή μιας ολοκληρωμένης λύσης σε επίπεδο application attack detection και prevention.

 

 

 

 

 

 

Η ικανότητα επιθεώρησης ροών σε application level ανάγει την λύση WAF της KEMP Technologies σε απαραίτητο τμήμα της ολικής security στρατηγικής μιας εταιρίας.

Οφέλη της Λύσης:

1.         Προστασία από απειλές και αυτοματοποιημένο σύστημα ενημερώσεων.

2.         Μέσω υψηλής διαθεσιμότητας, βελτιστοποίησης traffic μέσω compression και SSL termination

3.         Βελτιστοποίηση του application perfomance μετριάζοντας τις κακόβουλες επιθέσεις

Κύρια Χαρακτηριστικά:

•           Καθημερινά Rule Updates                             

•           SQL injection protection

•           Cross-site scripting mitigation

•           CSRF prevention

•           Cookie tampering prevention

•           IP reputation checking

•           Data leakage protection

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ομάδα Alfavad, Επίσημο διανομέα των λύσεων της KEMP:sales@alfavad.com