Ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί σημαντικό μέρος των εξόδων κάθε επιχείρησης. Σε πολλές χώρες, αυξάνεται σταθερά όχι μόνο η κατανάλωση, αλλά και το κόστος της κιλοβατώρας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, μέχρι το 2020 η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα έχει αυξηθεί κατά 20%.

 

 

 

 

Η αύξηση της κατανάλωσης, σε συνδυασμό με την ανοδική τάση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, επιδρά στο κόστος πολλών επιχειρήσεων. Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη δραστική μείωση της σχετικής δαπάνης και το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι να προσδιοριστεί πού ακριβώς υπάρχει περιθώριο οικονομίας.

«Ο ηλεκτρονικός/ηλεκτρολογικός εξοπλισμός μιας επιχείρησης καταναλώνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν μας ενδιαφέρει η μείωση της κατανάλωσης θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην επιλογή συσκευών υψηλής ενεργειακής απόδοσης»– εξηγεί ο κ. Γιώργος Δριτσάνος, Εμπορικός Διευθυντής του Τομέα IT της Schneider Electric.

Ειδικότερα, τα Data Centers συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ενεργοβόρων τμημάτων μιας επιχείρησης. Επειδή εκεί βρίσκονται οι servers, στους οποίους φυλάσσονται τα κυριότερα στοιχεία της επιχείρησης, η ασφάλεια – συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης συστημάτων που εγγυώνται την αδιάλειπτη λειτουργία – είναι μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρος. Παρόλα αυτά, ακόμη και σε ένα καλά σχεδιασμένο κέντρο μηχανογράφησης υπάρχει η δυνατότητα ουσιαστικής εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα ψύξης και τροφοδοσίας, χωρίς την παραμικρή διαταραχή της λειτουργίας των υποδομών ΙΤ.

Η ενέργεια που καταναλώνουν τα συστήματα ψύξης και τροφοδοσίας ενός μηχανογραφικού κέντρου ισοδυναμεί με το 50% της συνολικής κατανάλωσης. Ένα καλά σχεδιασμένο server room που χρησιμοποιεί λύσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης μπορεί να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης μέχρι και 30%, εξηγεί ο κ. Δριτσάνος.

Μάθετε πώς μπορείτε να εξοικονομείτε ενέργεια στη δική σας επιχείρηση

Εκτός από το να επενδύσουμε σε λύσεις καλύτερης ενεργειακής απόδοσης, σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε και κάποιες από τις συνήθειες μας. Μερικές μικρές συμβουλές προς αυτή την κατεύθυνση είναι:

 

  1. Φωτισμός – σβήνετε τα φώτα όταν πηγαίνετε σε κάποια συνάντηση, όταν κάνετε το μεσημεριανό σας διάλειμμα, και φυσικά, όταν φεύγετε για το σπίτι.
  2. Υπολογιστές – κλείνετε τον υπολογιστή σας όταν φεύγετε για το σπίτι. Ρυθμίστε την οθόνη να σβήνει αυτόματα αν μείνει ανενεργή πάνω από κάποιο χρονικό διάστημα. Οι οθόνες καταναλώνουν τα δύο τρίτα της ενέργειας ενός υπολογιστή.
  3. Ανακύκλωση – χρησιμοποιείστε όλες τις λύσεις ανακύκλωσης που είναι διαθέσιμες – χαρτί, γυαλί, πλαστικά, μπαταρίες κλπ.
  4. Προσωπικές συσκευές και άνεση – επιλέξτε τη βέλτιστη θερμοκρασία για το σύστημα ψύξης/θέρμανσης. Ακολουθείστε ορισμένους γενικούς κανόνες οικονομικής χρήσης – ρυθμίστε το θερμοστάτη και τις υπόλοιπες παραμέτρους λειτουργίας με τρόπο που σας επιτρέπει να έχετε τα παράθυρα κλειστά.
  5. Εκκίνηση λειτουργίας – ρωτήστε αν προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία για την αποφυγή υπερφόρτισης του συστήματος.
  6. Διακοπή λειτουργίας – ρωτήστε αν προβλέπεται διαδικασία για το σβήσιμο των συσκευών του γραφείου μετά το πέρας της βάρδιας. Ρυθμίστε το φωτοτυπικό ώστε να μπαίνει σε κατάσταση αναμονής όταν δεν χρησιμοποιείται και σβήστε το εντελώς στο τέλος της ημέρας. Ένα φωτοτυπικό που ξεχάστηκε ανοικτό κατά τη διάρκεια της νύχτας καταναλώνει ενέργεια ίση με αυτή που χρειάζεται για 1500 αντίγραφα.

Οι λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συνδυασμό με την απόκτηση της αντίστοιχης κουλτούρας μπορούν να εξασφαλίσουν σε μία επιχείρηση σημαντική μείωση του λογαριασμού του ρεύματός της και μακροπρόθεσμα διατήρηση της εξοικονόμησης αυτής