Η PERFORMANCE Technologies επεκτείνει τη συνεργασία της με τη Hewlett Packard στον τομέα των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει ως εξουσιοδοτημένος HP ServiceOne Specialist Partner να παρέχει τεχνικές υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης σε Servers, Storage και Networking προϊόντα της HP. Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν στην εγκατάσταση και υλοποίηση των ανωτέρω προϊοντικών λύσεων HP  και την επισκευή συστημάτων που καλύπτονται από HP Carepacks (υπηρεσία εγγύησης της HP) και περιλαμβάνουν τηλεφωνική υποστήριξη, On site επίσκεψη πιστοποιημένου μηχανικού στο χώρο του πελάτη, καθώς και υπηρεσία εγκατάστασης ανταλλακτικών. Είναι σημαντικό για τους πελάτες της HP να επιλέγουν συνεργάτες HP ServiceOne, ώστε να αυξήσουν την απόδοση της επένδυσής τους σε εξοπλισμό HP, να μειώσουν τους τεχνολογικούς κινδύνους που ενέχονται στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, αλλά και να διασφαλίσουν τη συνεχή υποστήριξη και επιχειρησιακή ετοιμότητα για τον Οργανισμό τους. H PERFORMANCE είναι πιστοποιημένη ως HP Gold Preferred Partner με εξουσιοδοτήσεις ως: Computing Systems Specialist, Professional Networking Specialist, HP Software Authorized Partner, HP SMB Storage Specialist και ServiceOne Specialist. Η νέα πιστοποίηση ServiceOne Specialist Partner, ενδυναμώνει τη συνεργασία των δύο Εταιρειών στον τομέα των υπηρεσιών και έργων που εφαρμόζουν λύσεις, οι οποίες βασίζονται στις προηγμένες τεχνολογίες και προϊόντα HP.