Το lab επιμελήθηκε ο κος Παναγιώτης Κουρής, CEO / CTO της εταιρείας Office Line Α.Ε. και παρουσιάστηκε από τον κο Βαγγέλη Καψαλάκη στα πλαίσια της ομιλίας του «Virtualization, O Υπερβολικός V!» που επικεντρώθηκε στο νέο Hyper V, ο οποίος επιφέρει σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις, που αφορούν στην ομαλή και υψηλής διαθεσιμότητας λειτουργία των υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Οι παρευρισκόμενοι στη συγκεκριμένη παρουσίαση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια πλήρη ανάλυση, με παραδείγματα στο τι πρέπει να προσεχθεί πριν την υλοποίηση ενός High Available συστήματος, σε ό,τι αφορά στα Building Blocks μια τέτοιας λύσης.