Την άνοιξη του 2009 επανεμφανίστηκε το γνωστό εργαλείο L0phtcrack, το οποίο είχε αγοραστεί πριν από αρκετά χρόνια από την εταιρεία Symantec και του οποίου η κυκλοφορία είχε σταματήσει το 2006 Η ποιότητα και πολυπλοκότητα των κωδικών πραγματοποιείται με έλεγχο βάσει γνωστών λέξεων που μπορεί να εμπεριέχονται σε ένα κωδικό (dictionary support) ή βάσει προσπαθειών ανάκτησης κωδικών με απλή υπολογιστική δύναμη (brute force support). Η καινούρια έκδοση μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε κωδικούς από λειτουργικά συστήματα Windows ή Unix απομακρυσμένα,  ενώ έρχεται και με καινούριο περιβάλλον εργασίας, που περιλαμβάνει και το γνωστό από το Microsoft Office “ribbon”, μια λωρίδα εργασίας με εικονίδια στο άνω μέρος της οθόνης, που προβάλλει τις πιο συχνές λειτουργίες του προγράμματος. Εκτός της κύριας δυνατότητας ελέγχου, περιλαμβάνει και το χαρακτηριστικό της άμεσης «επιδιόρθωσης» προβλημάτων ασφαλείας, όπως την απενεργοποίηση χρηστών με μη ασφαλείς κωδικούς, ή τη λήξη των κωδικών αυτών μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα.