Η εταιρεία ADACOM, που δραστηριοποιείται στον τομέα των λύσεων ασφάλειας πληροφοριών, παρουσίασε σήμερα τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της προστασίας των ευαίσθητων επιχειρηματικών δεδομένων.

 

 

 

 

Οι λύσεις Data Loss Prevention (DLP) δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εντοπίσουν εμπιστευτικές πληροφορίες οπουδήποτε και αν βρίσκονται, είτε σε servers, βάσεις δεδομένων, φορητές συσκευές είτε ακόμη και σε τερματικά χρηστών (desktop ή laptops) και να τις προστατέψουν από εσκεμμένη ή ακούσια διαρροή. Επιπλέον, επιτρέπουν την παρακολούθηση της δικτυακής κυκλοφορίας, των φορητών συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο εταιρικό δίκτυο, αλλά και τη διακίνηση των εταιρικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων για αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένους αποδέκτες, επιβάλλοντας αυτόματα πολιτικές προστασίας και κρυπτογράφησης.

H προστασία των ευαίσθητων και εμπιστευτικών δεδομένων που διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις, γίνεται με γνώμονα τις εκάστοτε επιχειρηματικές ανάγκες αλλά και τους σχετιζόμενους –με αυτές- κινδύνους. Μια ιδιαίτερα αποδοτική προσέγγιση θεωρείται η διαβάθμιση των δεδομένων, καθώς επιτυγχάνεται τόσο ο εντοπισμός των κρίσιμων πληροφοριών όσο και η αποτελεσματική διαχείρισή τους.

Οι λύσεις διαβάθμισης δεδομένων (e-mail, εγγράφων, αρχείων, καταλόγων, κλπ.) καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες διαβάθμισης και διαχείρισης των ευαίσθητων πληροφοριών ενός οργανισμού, επιτυγχάνοντας παράλληλα πλήρη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, επιτρέπουν την προσάρτηση ετικετών διαβάθμισης τόσο σε επίπεδο μεταδεδομένων (metadata), όσο και σε επίπεδο οπτικής αναπαράστασης (protective markings) με διάφανο -προς τον τελικό χρήστη- τρόπο. H δυνατότητα τοποθέτησης ετικετών διαβάθμισης σε μηνύματα, έγγραφα και αρχεία από τους ίδιους τους χρήστες εξασφαλίζει το απαιτούμενο επίπεδο εμπιστευτικότητας των ευαίσθητων πληροφοριών, επιτυγχάνει την ευαισθητοποίηση των χρηστών σχετικά με την αξία και το επίπεδο κρισιμότητας των πληροφοριών, διευκολύνει τον έλεγχο κατά την ανταλλαγή, υποστηρίζει την ενσωμάτωση πολιτικών διακυβέρνησης και ασφάλειας δεδομένων, ενώ παρέχει ενοποιημένη λειτουργία με μια λύση DLP.

Ως αποτέλεσμα, οι παραπάνω λύσεις μπορούν να επιφέρουν σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης που προκύπτει από τη διατήρηση αδόμητου όγκου δεδομένων, εξορθολογισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών, αύξηση παραγωγικότητας και ευαισθητοποίηση των χρηστών συντελώντας παράλληλα στην ελάττωση του επιχειρηματικού ρίσκου και στην προστασία της εταιρικής φήμης.

Η ADACOM, με εξειδικευμένους συμβούλους και μηχανικούς που διαθέτουν βαθιά τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία στον τομέα προστασίας και πρόληψης απώλειας ευαίσθητων επιχειρηματικών δεδομένων, μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά οργανισμούς και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους για την επιτυχημένη εφαρμογή ενός προγράμματος DLP, παρέχοντας εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής, υπηρεσίες ανάπτυξης σχήματος διαβάθμισης πληροφοριών, εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης έργου.