Η Cisco® προβλέπει ότι μέχρι το 2015 ο αριθμός των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο

Η αύξηση στη διακίνηση των δεδομένων σύμφωνα με τη Cisco βασίζεται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 1. Αύξηση συσκευών: Μέχρι το 2015 θα υπάρχουν περίπου 15 δισεκατομμύρια συνδέσεις με το δίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων συσκευής με συσκευή καθώς και των σταθερών και φορητών προσωπικών συσκευών) και περισσότερες από δύο συνδέσεις για κάθε άνθρωπο στη γη.

 2. Η αύξηση των χρηστών Internet: Μέχρι το 2015 θα υπάρχουν περίπου 3 δισεκατομμύρια χρήστες Internet – περισσότεροι από το 14% του πληθυσμού της γης.

 3. Η εξέλιξη της ευρυζωνικής ταχύτητας: Σε παγκόσμιο επίπεδο η μέση ευρυζωνική ταχύτητα αναμένεται να τετραπλασιαστεί για την περίοδο από το 2010 μέχρι το 2015, από τα 7 στα 28 Mbps. Τον τελευταίο χρόνο (ανάμεσα στο 2009 και το 2010) η μέση ευρυζωνική ταχύτητα διπλασιάστηκε, από τα 3,5 στα 7 Mbps. 

 4. Περισσότερο video: Το 2015 προβλέπεται ότι θα διακινούνται 1 εκατομμύριο λεπτά video ανά δευτερόλεπτο σε όλο τον κόσμο.

Επίσης από τη μελέτη προκύπτει ότι: • Η παγκόσμια διακίνηση δεδομένων πάνω από IP δίκτυα αναμένεται να αυξηθεί, φτάνοντας τα 80,5 exabytes το μήνα μέχρι το 2015, αύξηση περίπου 20,2 exabytes το μήνα από το 2010.

 • Η μέση ετήσια διακίνηση δεδομένων πάνω από IP δίκτυα σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2015 θα φτάσει τα 245 terabytes ανά δευτερόλεπτο, που ισοδυναμεί με 200 εκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθούν ταυτοχρόνως μία ταινία HD (1,2 Mbps) κάθε μέρα.

 • Η παγκόσμια online κοινότητα video θα αυξηθεί κατά περίπου 500 εκατομμύρια χρήστες μέχρι το 2015, επιπλέον περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο χρήστες το 2010.

 • Το 2010 οι υπολογιστές ευθύνονται για το 97% της διακίνησης δεδομένων μέσω Internet. Το ποσοστό αυτό θα μειωθεί στο 87% μέχρι το 2015, γεγονός που δείχνει τον αντίκτυπο που έχουν συσκευές όπως tablets, smartphones και τηλεοράσεις με δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο, στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση και χρησιμοποιούν το Internet. 

 • Η δυνατότητα πρόσβασης στο Internet από τηλεοράσεις με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, εξακολουθεί να αυξάνεται και μέχρι το 2015 το 10% της παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω Internet από χρήστες και το 18% της διακίνησης δεδομένων Internet video θα γίνεται μέσω τηλεόρασης. 

 • Σε παγκόσμιο επίπεδο η διακίνηση δεδομένων προηγμένου video, συμπεριλαμβανομένης της τρισδιάστατης τηλεόρασης (3-D) καθώς και της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας (HDTV), αναμένεται να αυξηθεί 14 φορές από το 2010 μέχρι το 2015.

 • Η διακίνηση δεδομένων μέσω ασύρματου Internet σε παγκόσμιο επίπεδο θα αυξηθεί 26 φορές από το 2010 μέχρι το 2015, φτάνοντας τα 6,3 exabytes το μήνα (ή 75 exabytes ετησίως). 

 • Η βιντεοδιάσκεψη σε επίπεδο επιχείρησης αναμένεται να εξαπλασιαστεί για την περίοδο που αφορά στην πρόβλεψη – αύξηση μεγαλύτερη από δύο φορές σε σύγκριση με τη συνολική διακίνηση δεδομένων επιχειρήσεων πάνω από IP με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 41% για την περίοδο από το 2010 μέχρι το 2015.