Η ΑΕΛΙΟΣ IT Consulting εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και λύσεων στο χώρο της Πληροφορικής και η AppTec εταιρεία παροχής Mobile Management Solutions, προχώρησαν σε αποκλειστική συνεργασία με σκοπό να προσφέρουν στην ελληνική και κυπριακή αγορά, υψηλού επιπέδου λύσεις για την ασφαλή χρήση και κεντρική διαχείριση έξυπνων κινητών συσκευών (smartphones και tablets) από τις επιχειρήσεις.

 

 

Ας μην ξεχνάμε ότι ο φρενήρης ρυθμός τεχνολογικής, λειτουργικής και αισθητικής απαξίωσης των κινητών συσκευών και το συνεπαγόμενο υψηλό κόστος αναβάθμισης ή αντικατάστασης των εταιρικών συσκευών, σε συνδυασμό με την επιθυμία πολλών στελεχών και εργαζομένων οδηγεί τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν λύσεις ΒYOD (Bring Your Own Device). Λύσεις οι οποίες απαιτούν ταυτόχρονα, πολύ υψηλό επίπεδο διαχείρισης και ασφάλειας αλλά και σεβασμού της ιδιωτικής σφαίρας των εργαζομένων.

Ο AppTec Enterprise Mobile Manager (EMM), που φέρνει τώρα στην Ελλάδα και Κύπρο η ΑΕΛΙΟΣ IT Consulting, αποτελεί μια από τις κορυφαίες λύσεις παγκοσμίως. Αποτρέπει τον αυξημένο κίνδυνο διαρροής και κακόβουλης πρόσβασης  που προκύπτει από την χρήση κινητών συσκευών, για διακίνηση, αποθήκευση και επεξεργασία εμπιστευτικών εταιρικών πληροφοριών, χωρίς να παρεμβαίνει στην απρόσκοπτη ροή της  εταιρικής και ιδιωτικής επικοινωνίας.

Περισσότερα στο www.aelios.eu