Σύμφωνα με την Έρευνα για την Παγκόσμια Κατάσταση Ασφάλειας των ΠληροφοριώνΠρόκειται για την 8η παγκόσμια έρευνα για την Ασφάλεια των Πληροφοριών σε όλο τον κόσμο, τη σημαντικότερη έρευνα στον κλάδο, που διεξήγαγε η PwC σε συνεργασία με τα περιοδικά CIO και CSO.  Συμμετείχαν πάνω από 12.800 στελέχη εταιρειών από 135 χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν αισιόδοξοι αλλά και επιφυλακτικοί. Όπως ήδη αναφέραμε, πάνω από τους μισούς (52%) δήλωσαν ότι η εταιρεία τους πρόκειται να αυξήσει τις επενδύσεις για την Ασφάλεια, αλλά και ότι οι άμεσοι συνεργάτες και οι προμηθευτές τους, ιδιαιτέρως οι outsourcers (εξωτερικοί πάροχοι), αποδυναμώθηκαν από τις οικονομικές συνθήκες. Επίσης, το 47% δήλωσε ότι οι εταιρείες τους επηρεάστηκαν από τις περικοπές των δαπανών, καθυστερώντας ή και αναβάλλοντας έργα σχετικά με την Ασφάλεια. Η έρευνα εντοπίζει τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν τις επενδύσεις στην Ασφάλεια αυτή τη χρονιά. Οι εταιρείες επένδυσαν για να αποφύγουν τις οικονομικές επιπτώσεις από πιθανά περιστατικά ασφάλειας (49%), για να διασφαλίσουν τη συνέχεια των εργασιών τους και τη δυνατότητα ανάκαμψης από περιστατικά καταστροφής (40% ), για να διατηρήσουν την καλή τους φήμη (35%), για συμμόρφωση με εσωτερικές πολιτικές ασφάλειας (34%) και για κανονιστική συμμόρφωση (33%). «Στην  Ελλάδα, οι ίδιοι παράγοντες καθόρισαν τις δαπάνες. Αλλά με τη διαφορά ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις και δημόσιοι Οργανισμοί έχουν ακόμη δρόμο να διανύσουν για να φτάσουν στα ίδια επίπεδα με τις ήδη εξελιγμένες χώρες σε αυτούς τους τομείς», τονίζει ο Αστέριος Βουλανάς, Partner της PwC στην Ελλάδα, υπεύθυνος του τμήματος Technology Governance & Security.
Η έρευνα εντόπισε επίσης σημαντική μεταβολή στην ιεραρχία αναφοράς των στελεχών Ασφάλειας Πληροφοριών, καθώς τώρα αναφέρονται στα ανώτερα στελέχη και κυρίως στους γενικούς και οικονομικούς διευθυντές. «Αυτή η αλλαγή δείχνει ότι αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η στρατηγική σημασία της Ασφάλειας Πληροφοριών, αλλά και ότι οι λειτουργίες της είναι στενά συνδεδεμένες με τη λειτουργία των επιχειρήσεων και όχι μόνο με τα τμήματα Πληροφορικής. Όμως στην Ελλάδα η κατάσταση είναι διαφορετική. Η  λειτουργία της Ασφάλειας Πληροφοριών εξακολουθεί να παραμένει συγκεντρωμένη στο τμήμα Πληροφορικής. Αν και είναι βέβαιο ότι οι γενικοί και οικονομικοί διευθυντές αρχίζουν να στρέφουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους σε θέματα που αφορούν στην Ασφάλεια», διευκρινίζει ο κος Βουλανάς. Επίσης η έρευνα αποκάλυψε ότι πολλές εταιρείες είναι ανέτοιμες να αντιμετωπίσουν πιθανούς κινδύνους που οφείλονται στην κοινωνική δικτύωση (social networking / Web 2.0 εφαρμογές). Το 60% των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι εταιρείες τους δεν έχουν ακόμη θέσει σε εφαρμογή τεχνολογίες που υποστηρίζουν συναλλαγές με εφαρμογές Web 2.0, όπως είναι τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter), τα blogs ή τα wikis. Επίσης, ακόμα περισσότεροι (77%) υποστήριξαν ότι οι εταιρείες τους δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει πολιτικές ασφάλειας σχετικά με τη στη χρήση κοινωνικών δικτύων ή τεχνολογίες ασφάλειας για Web 2.0 εφαρμογές. Επίσης η έρευνα καταδεικνύει ότι η Ευρώπη φαίνεται να δίνει λιγότερη προσοχή σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών, καθώς προς το παρόν είναι πίσω από άλλες περιοχές ως προς την ωριμότητα των μέτρων Ασφάλειας.