Έρευνα της EMC μεταξύ 6.656 διοικητικών και ΙΤ στελεχών από 22 χώρες αποκαλύπτει τις  κορυφαίες επιχειρηματικές προτεραιότητες σε αναδυόμενες και ανεπτυγμένες αγορές.

Η EMC παρουσίασε σήμερα τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με το μετασχηματισμό του ΙΤ (IT transformation), η οποία διενεργήθηκε μεταξύ επιχειρήσεων της περιοχής EMEA. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το IT αναγνωρίζεται πλέον ως παράγοντας – κλειδί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων το 2013. Στην έρευνα υπογραμμίζεται ότι επιχειρήσεις από όλες τις χώρες της ΕΜΕΑ θέτουν την ανάπτυξη ως βασική προτεραιότητα, με το 40 τοις εκατό όσων απάντησαν να θεωρεί την ανάπτυξη νέων προϊόντων κορυφαία επιχειρηματική προτεραιότητα, παράλληλα με την αύξηση των εσόδων (46 τοις εκατό). Επίσης, μέσα από την έρευνα καθίσταται σαφές ότι οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν την υποδομή IT που διαθέτουν, ώστε να ικανοποιούν τις αλλαγές στις ανάγκες της αγοράς, με την πλειοψηφία (59 τοις εκατό) να δηλώνει ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα προχωρήσει σε αλλαγές στο τμήμα πληροφορικής.

Σύμφωνα τη Vanson Bourne, η οποία διενήργησε την έρευνα, δύο είναι οι παράγοντες – κλειδιά για αυτές τις αλλαγές: τα big data και το cloud computing. Σχεδόν οι μισές από τις επιχειρήσεις της ΕΜΕΑ που συμμετείχαν στην έρευνα (47 τοις εκατό) πιστεύουν τώρα ότι τα big data θα δημιουργήσουν νέους νικητές και ηττημένους στον κλάδο τους, ενώ το 46 τοις εκατό δηλώνει ότι πιστεύει πως, σε επίπεδο επιχειρήσεων, το cloud computing θα υπερκεράσει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική ΙΤ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Με την παραπάνω δήλωση φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο οι επιχειρήσεις από τη Σαουδική Αραβία (75 τοις εκατό) και την Τουρκία (60 τοις εκατό), ενώ εκείνες από τη Ρωσία (32 τοις εκατό) και την Τσεχία (26 τοις εκατό) είναι αυτές που συμφωνούν λιγότερο.

Συνολικά, οι συμμετέχοντες δηλώνουν βέβαιοι ότι οι προτεραιότητες τους στον τομέα του ΙΤ ευθυγραμμίζονται με τις ευρύτερες επιχειρηματικές τους επιδιώξεις, με τις αναδυόμενες αγορές να βρίσκονται στην κορυφή: Μαρόκο (89 τοις εκατό) και Τσεχία (88 τοις εκατό) είναι οι πιο σίγουροι σε αυτό το θέμα, ενώ και αυτοί που εμφανίζονται λιγότερο βέβαιοι, Βέλγιο – Λουξεμβούργο (65 τοις εκατό) και Φινλανδία (62 τοις εκατό), να έχουν και αυτοί υψηλό ποσοστό.

Big Data και Cloud επιδρούν σε ρόλους και αρμοδιότητες στο εσωτερικό των οργανισμών

Επιχειρήσεις από ολόκληρη την περιοχή (78 τοις εκατό) δηλώνουν βέβαιες πως διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ΙΤ, με την Τουρκία (87 τοις εκατό), το Μαρόκο (87 τοις εκατό), την Ολλανδία (84 τοις εκατό), την Πολωνία (84 τοις εκατό) και την Αυστρία (83 τοις εκατό) να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι, όλο και συχνότερα, οι δεξιότητες αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται στις τεχνολογίες των big data και του cloud computing.

Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (56 τοις εκατό) συμφωνούν ότι το cloud computing δημιουργεί νέους ρόλους και νέες αρμοδιότητες για το προσωπικό IT. Οι επιχειρήσεις από την Τουρκία (72 τοις εκατό) και το Μαρόκο (70 τοις εκατό) συμφωνούν περισσότερο με αυτή την άποψη, ενώ εκείνες από χώρες όπως η Γερμανία (33 τοις εκατό) και η Αυστρία (22 τοις εκατό) θεωρούν πως κάτι τέτοιο είναι λιγότερο πιθανό.

Είναι επίσης σαφές ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που θεωρούν πιθανό να αναπτύξουν εφαρμογές big data είναι μεγαλύτερος στις αναδυόμενες αγορές (23 τοις εκατό) σε σχέση με τις ανεπτυγμένες (18 τοις εκατό). Ρωσία (56 τοις εκατό) και Νότιος Αφρική (40 τοις εκατό) κατέγραψαν υψηλά ποσοστά στο συγκεκριμένο θέμα, ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν η Φινλανδία (19 τοις εκατό) και η Ιταλία (19 τοις εκατό).

Οι ανεπτυγμένες αγορές δείχνουν να έχουν μικρότερες πιθανότητες να αξιοποιήσουν τα οφέλη της τεχνολογίας big data, με τις μισές σχεδόν επιχειρήσεις (48 τοις εκατό) να μην έχουν αυτή τη στιγμή κανένα σχέδιο για την εγκατάσταση εφαρμογών big data, ποσοστό το οποίο στις αναδυόμενες αγορές πέφτει στο 33 τοις εκατό.

Ασφάλεια και Συμμόρφωση μεταξύ των Βασικών Πηγών Ανησυχίας

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα big data και το cloud computing αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ειδικό βάρος στο σχεδιασμό των επιχειρήσεων, ενώ η ασφάλεια και η πληροφορική διακυβέρνηση (data governance) εμφανίζονται ως η μεγαλύτερη ανησυχία όλων των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Το τελευταίο ισχύει περισσότερο για τις επιχειρήσεις των αναδυόμενων αγορών (79 τοις εκατό), παραμένει όμως κορυφαίο θέμα και στις ανεπτυγμένων χώρες (75 τοις εκατό). Συνολικά, η ασφάλεια και η πληροφορική διακυβέρνηση προβληματίζουν περισσότερο τις επιχειρήσεις στην Ουγγαρία (89 τοις εκατό), την Τσεχία (88 τοις εκατό) και το Μαρόκο (87 τοις εκατό), ενώ στον αντίποδα βρίσκονται επιχειρήσεις από το Βέλγιο – Λουξεμβούργο (26 τοις εκατό) και τη Φινλανδία (44 τοις εκατό). Φαίνεται σαφές ότι, καθώς οι επιχειρήσεις αρχίζουν να ανακαλύπτουν την πραγματική αξία των πληροφοριών που διαθέτουν, τα θέματα της ασφάλειας και της πληροφορικής διακυβέρνησης αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία.

Σχόλια στελεχών της EMC:

Adrian McDonald, Πρόεδρος EMEA στην EMC

«Τα αποτελέσματα αυτά σκιαγραφούν μια θετική εικόνα για την περιοχή EMEA. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα επιδιώκουν μεγαλύτερη ανάπτυξη μέσα από στοχευμένες ενέργειες, ενώ όλο και πιο συχνά χρησιμοποιούν τα τμήματα ΙΤ που διαθέτουν, προκειμένου να το πετύχουν. Ενώ κάποτε τα τμήματα IT ήταν κέντρα κόστους, τώρα αρχίζουν να μετατρέπονται σε στρατηγικά κέντρα κέρδους. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις στις αναδυόμενες αγορές της EMEA φαίνεται να προχωρούν πιο γρήγορα προς την τεχνολογία των big data, σε σχέση με εκείνες των ανεπτυγμένων αγορών. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, πιστεύουμε ότι θα προσδώσει πραγματικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα στους οργανισμούς των αναπτυσσόμενων αγορών, οδηγώντας στην αύξηση του ανταγωνισμού σε ολόκληρη την περιοχή.»

Σημειώσεις:

Βάσει του FTSE Global Equity Index Series Country Classification 2012, οι χώρες που συμμετέχουν στο Φόρουμ έχουν ταξινομηθεί ως εξής:

Ανεπτυγμένες Αγορές

Αναδυόμενες Αγορές

Προηγμένες

Δευτερεύουσες

Εκκολαπτόμενες

Αυστρία

Τσεχία

Μαρόκο

Κατάρ

Βέλγιο

Ουγγαρία

Ρωσία

 

Γαλλία

Πολωνία

Σαουδική Αραβία

 

Φινλανδία

Τουρκία

 

 

Γερμανία

Νότια Αφρική

 

 

Ιρλανδία

 

 

 

Ισραήλ

 

 

 

Ιταλία

 

 

 

Λουξεμβούργο

 

 

 

Ολλανδία

 

 

 

Ισπανία

 

 

 

Σουηδία

 

 

 

Μ. Βρετανία

 

 

 

Μεθοδολογία της έρευνας

Η έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο των EMC Forums που διοργανώθηκαν σε πολλές χώρες της ΕΜΕΑ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Συνολικά, συμμετείχαν 6.656 στελέχη επιχειρήσεων, υπεύθυνοι ΙΤ, σχεδιαστές τεχνικών λύσεων, data scientists και διαχειριστές υποδομών / data storage από 22 χώρες.