Η ACE-Hellas ολοκλήρωσε τις προϋποθέσεις και πιστοποιήθηκε από την Microsoft®  ως Certified Gold Partner. H πιστοποίηση αφορά στη χρήση εργαλείων Microsoft, μεταξύ των οποίων το Microsoft Visual Studio, για την ανάπτυξη των εφαρμογών Scada Pro (του κορυφαίου προγράμματος στον τομέα των στατικών μελετών κτιριακών έργων) και Ciba (πρόγραμμα έκδοσης οικοδομικών αδειών).
H ACE-Hellas έλαβε την πιστοποίηση Microsoft® Gold Certified Partner, ως αποτέλεσμα της βαθειάς τεχνογνωσίας και της ικανότητας που διαθέτει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού, βασισμένες σε τεχνολογίες Microsoft®, καθώς και της επιτυχημένης προσπάθειας της εταιρίας για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, μέσω των πιστοποιημένων τεχνικών που διαθέτει στα προϊόντα Microsoft® (Microsoft Certified Professionals -MCP). Η πιστοποίηση της ACE-Hellas από την Microsoft επιβεβαιώνει τη μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία των δύο εταιριών. Να σημειώσουμε ότι η πιστοποίηση Microsoft Gold Certified Partner αποτελεί το κορυφαίο επίπεδο συνεργατών της Microsoft® και εξασφαλίζει ένα πλαίσιο εμπορικής και τεχνικής συνεργασίας που επιτρέπει στην ACE-Hellas να βελτιώσει περαιτέρω τις υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα που διαθέτεις προς τους πελάτες της.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ACE-Hellas και τα προϊόντα της, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ace-hellas.gr.