Η Adacom έλαβε πρόσφατα το specialization Master Specialist Partner της Symantec στον τομέα του Data Loss Prevention. Με το συγκεκριμένο specialization η Symantec αναγνωρίζει παγκοσμίως τους συνεργάτες με την απαραίτητη εξειδίκευση και την αποδεδειγμένη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις της Symantec σε υψηλά επίπεδα. Έχοντας πλέον το συγκεκριμένο τίτλο, η Adacom αναγνωρίζεται ως μία κορυφαία εταιρεία στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης τεχνικών έργων Data Loss Prevention σε επιχειρηματικό περιβάλλον, με στόχο την προστασία και διαχείριση κρίσιμων πληροφοριών. Η Adacom είναι η πρώτη εταιρεία που επιτυγχάνει αυτό το επίπεδο συνεργασίας στην Ελλάδα και η δεύτερη στην περιοχή ΕΜΕΑ.