Η Adacom έλαβε πρόσφατα το specialization Master Specialist Partner της Symantec το τομέα του Data Loss Prevention. Με το συγκεκριμένο specialization, η Symantec αναγνωρίζει παγκοσμίως του συνεργάτες με την απαραίτητη εξειδίκευση και την αποδεδειγμένη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις τις Symantec σε υψηλά επίπεδα. Έχοντας πλέον το συγκεκριμένο τίτλο η Adacom αναγνωρίζεται ως μια κορυφαία εταιρία στο τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης τεχνικών έργων Data Loss Prevention, σε επιχειρηματικό περιβάλλον με στόχο την προστασία και διαχείριση κρίσιμων πληροφοριών. Η Adacom είναι η πρώτη εταιρεία που επιτυγχάνει αυτό το επίπεδο συνεργασίας στην Ελλάδα και η δεύτερη στην περιοχή ΕΜΕΑ.