Η Bitdefender είναι ο κατασκευαστής ενός από τα ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και διεθνώς πιστοποιημένα λογισμικά ασφαλείας, θέτοντας νέα κριτήρια για την έγκαιρη ανίχνευση απειλών, καθώς και για την απλή εγκατάσταση, χρήση και αναβάθμιση του λογισμικού. Η εταιρεία AlfaVAD θα διανέμει στο δίκτυο των συνεργατών της στην Ελλάδα, Kύπρο και Μάλτα, το σύνολο της γκάμας των προϊόντων της Bitdefender, εμπλουτίζοντας έτσι το χαρτοφυλάκιο των προσφερόμενων λύσεών της, με τεχνολογίες αιχμής στον τομέα του Antivirus Software, που καλύπτει cloud και virtual περιβάλλοντα. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η AlfaVAD στοχεύει στη διεύρυνση του δικτύου των πιστοποιημένων συνεργατών και θα παρέχει τεχνικές εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις γύρω από την τεχνολογία και τα προϊόντα της Bitdefender, καθώς και υποστήριξη κατά την υλοποίηση έργων, όπου απαιτείται από το συνεργάτη. Ο κος Γκανάς, Διευθύνων Σύμβουλος της AlfaVAD, δηλώνει μεταξύ άλλων: « Oι λύσεις της Bitdefender προσφέρουν μία ολοκληρωμένη σουίτα προϊόντων και υπηρεσιών, που παρέχει end-to-end ενισχυμένη προστασία από το gateway έως το desktop. Η δυναμική, πολυπλατφόρμα των προϊόντων της, ανιχνεύει και σταματάει τους ιούς, spyware, adware και Trojan απειλές, που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου των επιχειρήσεων…». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα antivirus προϊόντα της Bitdefender, επισκεφθείτε το επίσημο site της εταιρείας http://www.bitdefender.com/ ή επικοινωνήστε με την AlfaVAD  www.alfavad.com