Η APC by Schneider Electric, κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών ισχύος και ψύξης παγκοσμίως, παρουσιάζει την υπηρεσία Ενεργειακής Επιθεώρησης Data Centres EnergySTEP™, στο πλαίσιο της διαρκώς διευρυνόμενης σειράς Υπηρεσιών Διαχείρισης Ενέργειας που προσφέρει για κέντρα δεδομένων. Η υπηρεσία Ενεργειακής Επιθεώρησης Data Centres EnergySTEP™ αφορά στην αναλυτική και προσαρμόσιμη επιθεώρηση της ενεργειακής και ψυκτικής απόδοσης ενός κέντρου δεδομένων, της απόδοσης των φυσικών υποδομών και της απόδοσης λειτουργίας του. Η επιθεώρηση αυτή επιτρέπει στους διαχειριστές κέντρων δεδομένων να ελέγχουν την απόδοση της εγκατάστασής τους και να τη συγκρίνουν με τα καθιερωμένα πρότυπα του κλάδου, όπως το Green Grid Data Center Maturity Model. Η αξιολόγηση αποσκοπεί σε βελτιώσεις που θα βοηθήσουν το διαχειριστή του κέντρου δεδομένων να μειώσει το ταχύτατα αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα. Η υπηρεσία Ενεργειακής Επιθεώρησης EnergySTEP δίνει τη δυνατότητα στους υπευθύνους κέντρων δεδομένων να προσαρμόσουν την υπηρεσία επιθεώρησης στις ανάγκες τους, ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας, στις επιχειρηματικές ανάγκες και στους οικονομικούς στόχους. Η πλήρης σειρά υπηρεσιών επιθεώρησης, στις οποίες συγκαταλέγονται η υπηρεσία Επιθεώρησης Data Centres EnergySTEP αλλά και η αξιολόγηση εισαγωγικού επιπέδου EnergySTEP1, επιτρέπουν τη μέτρηση των επιδόσεων των κέντρων δεδομένων, κάτι που αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής διαχείρισης της ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.schneider-electric.com.