Μια νέα εφαρμογή DCIM για Colocation Data Centers, βοηθά τους παρόχους να διαχειρίζονται την επιχειρηματική λειτουργία υποδομών τέτοιου τύπου.

Η APC by Schneider Electric, κορυφαία εταιρεία παροχής συστημάτων ισχύος και ψύξης παγκοσμίως,  παρουσίασε το DCIM StruxureWare™ Data Center Operation για Co-location, μία εφαρμογή διαχείρισης των υποδομών (assets management) ενός μηχανογραφικού κέντρου, η οποία αποτελεί τμήμα της σουίτας λογισμικού StruxureWare για Data Centers και έχει σχεδιαστεί ειδικά ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των Colocation Data Centers.

Το νέο αυτό λογισμικό είναι σε θέση να βελτιστοποιεί τη χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού και των χώρων ενός Colocation Data Center, προσφέροντας σε διαχειριστές και παρόχους υπηρεσιών (managed hosting και cloud) πληροφορίες πραγματικού χρόνου για τις διαθέσιμες υποδομές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα τροφοδοσίας και ψύξης. Το λογισμικό ενσωματώνει λειτουργίες εντοπισμού σφαλμάτων σε πραγματικό χρόνο (real time), ενώ παράλληλα αποτυπώνει τη χωρητικότητα (Capacity) των υποδομών, ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εξοπλισμού και διαθέσιμων πόρων. Επίσης, η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες για τη χρήση και τη διαθεσιμότητα των υποδομών σε επίπεδο εταιρείας (tenant), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους υπεύθυνους λειτουργίας των εγκαταστάσεων να διαχωρίζουν τις χρεώσεις για το ρεύμα και τις υπηρεσίες υποστήριξης που καταναλώνει κάθε χρήστης/ενοικιαστής των εγκαταστάσεων.

“Η σουίτα StruxureWare Data Center Operation για Co-location προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα στους διαχειριστές,” δήλωσε ο κ. Soeren Brogaard Jensen, Αντιπρόεδρος του τμήματος Solution Software στη Schneider Electric. “Η συγκεκριμένη εφαρμογή DCIM εντοπίζει διαθέσιμους χώρους σε επίπεδο rack, και μπορεί να ενοποιεί σε έναν ενιαίο λογαριασμό όλες τις χρεώσεις για κάθε ενοικιαστή των εγκαταστάσεων, βοηθώντας έτσι τους υπεύθυνους λειτουργίας όχι μόνο να  εξοικονομούν χρόνο, αλλά και να έχουν στη διάθεση τους τις πλέον ακριβείς πληροφορίες, ώστε να μπορούν να παίρνουν εγκαίρως τις κατάλληλες  επιχειρηματικές  αποφάσεις.” 

Πιο συγκεκριμένα, η ολοκληρωμένη αυτή σουίτα λογισμικού DCIM της APC by Schneider Electric δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές κέντρων δεδομένων να ελέγχουν, να διαχειρίζονται, να αναλύουν και να βελτιστοποιούν τη χρήση των συστημάτων παροχής ενέργειας, ψύξης, ασφάλειας και προστασίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από βασικές λειτουργίες του λογισμικού StruxureWare Data Center Operation για Co-location, όπως:

  • Η Διαχείριση Διαθέσιμων Χώρων (Space and Cage Management), η οποία επιτρέπει στον υπεύθυνο λειτουργίας του κέντρου να χρησιμοποιεί συντεταγμένες (grid-based) για την ονοματοδοσία του επιδαπέδιου εξοπλισμού, να χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιαστικά εργαλεία για την χωροθέτηση κάθε καμπίνας και το μοντέλο τροφοδοσίας της και να αναπαριστά τη συνολική εγκατάσταση σε  διάγραμμα 3D.  
  • Η Ενοποιημένη Χρέωση κάθε Χρήστη (Integrated Tenant Billing), η οποία φροντίζει για την εισαγωγή των στοιχείων χρέωσης κάθε χρήστη – ενοικιαστή από το σύστημα CRM στο DCIM,  την αντιστοίχιση των υποδομών (tenant assets), τη λεπτομερή καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και την άμεση ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων (instant impact analysis) για κάθε χρήστη, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση ενοποιημένων λογαριασμών και την παράθεση στοιχείων σχετικά με τη συμφωνημένη και την πραγματική κατανάλωση. 
  • Ο Προγραμματισμός Εργασιών Συντήρησης (Facility Maintenance Scheduling), λειτουργία που προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους αρχειοθέτησης και ελέγχου των εργασιών συντήρησης για το σύνολο του εξοπλισμού, τη δημιουργία και την παρακολούθηση συγκεκριμένων προγραμμάτων συντήρησης ανά είδος εξοπλισμού, και την ανάλυση των λειτουργικών επιπτώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη εφεδρείας κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης.
  • Η Μέτρηση Ισχύος ανά καμπίνα (Measured Cage Power), λειτουργία που προσφέρει λεπτομερή καταγραφή της ενέργειας που έχει συμφωνηθεί και της πραγματικής κατανάλωσης κάθε χρήστη των υποδομών. 
  • Οι αναφορές διαθέσιμου χώρου (Space Capacity Reports), η οποία εξασφαλίζει άμεση εποπτεία των διαθέσιμων χώρων, που μπορούν να παραχωρηθούν, να δεσμευτούν ή να χρησιμοποιηθούν για τις εσωτερικές λειτουργίες του κέντρου. 
  • Computer Aided Design (CAD) Integration, λειτουργία η οποία μετατρέπει αυτόματα τα σχέδια CAD κάθε καμπίνας σε στοιχεία συμβατά με το μοντέλο DCIM, διατηρώντας ανέπαφη την πληροφορία των CAD layers ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί για μελλοντικές ανάγκες. 
  • Προηγμένη Απεικόνιση των Συστημάτων Παροχής Ισχύος, στην οποία περιλαμβάνεται η δυνατότητα μοντελοποίησης συστημάτων εφεδρικής τροφοδοσίας (Distributed Redundant UPS,  Distributed Redundant UPS with Catcher), για την ακριβή αναπαράσταση της πραγματικής κατάστασης των συστημάτων παροχής ισχύος κάθε κέντρου.

Tο νέο λογισμικό StruxureWare Data Center Operation για Co-location ενσωματώνεται στην ολοκληρωμένη σουίτα DCIM της Schneider Electric, η οποία δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης, λειτουργίας, ανάλυσης και βελτιστοποίησης της χρήσης των συστημάτων ισχύος, ψύξης, ασφάλειας και προστασίας κέντρων δεδομένων. Το λογισμικό StruxureWare Data Center Operation για Co-location είναι ήδη διαθέσιμο στην αγορά, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.apc.com/struxureware.