Η BESECURE ανέλαβε έργο συμμόρφωσης ως προς το διεθνές πρότυπο ασφάλειας ISO 27002, για τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών ΠληρωμώνΟ Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών υποχρεούται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμορφώνεται με διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών, προκειμένου να εφαρμόζει την Κοινή Αγροτική Πολιτική Πληρωμών για τα διαχειριζόμενα κονδύλια που δικαιούται η Κύπρος από την ΕΕ και τις ενισχύσεις που καταβάλλονται από εθνικούς πόρους.