Η BESECURE, ο πλέον έμπιστος πάροχος υπηρεσιών και λύσεων Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Ρίσκου και  Διακυβέρνησης Ασφάλειας ανακοίνωσε σήμερα την συνεργασία της με την Qualys®, Inc. πρωτοπόρο και κορυφαία εταιρεία στο χώρο της παροχής λύσεων ασφάλειας cloud και συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η BESECURE θα προσφέρει λύσεις ασφάλειας cloud και συμμόρφωσης από την Qualys, παρέχοντας παράλληλα τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης ευπαθειών σε εταιρικό επίπεδο.
Μέσω αυτής της στρατηγικής συνεργασίας με την Qualys, η BESECURE εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών Διακυβέρνησης Ασφαλείας, Διαχείρισης Ρίσκου και Συμμόρφωσης, προκειμένου να προσφέρει:

  • Ελέγχους PCI ASV: Η BESECURE προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών συμμόρφωσης PCI σε Εμπόρους και Παρόχους Υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα καρτών, το οποίο περιλαμβάνει μία αποδοτική και πλήρως αυτοματοποιημένη λύση για την εκτέλεση τριμηνιαίων Τεχνικών Ελέγχων Αδυναμιών Ασφάλειας (PCI ASV), επιβεβαίωσης και τεκμηρίωσης συμμόρφωσης σύμφωνα με το PCI DSS.
  • Εύκολη Υποβολή Ερωτηματολογίων Αυτοαξιολόγησης PCI (SAQ): Το QualysGuard PCI καθιστά γρήγορη και εύκολη τη συμπλήρωση και αυτόματη υποβολή ή ηλεκτρονική λήψη και υποβολή των ετήσιων αναφορών συμμόρφωσης κατά PCI στις τράπεζες (acquirers).
  • Υπηρεσίες Διαχείρισης Ευπαθειών: Η ΒESECURE χρησιμοποιεί την ολοκληρωμένη πλατφόρμα λύσεων της Qualys για την παροχή Εταιρικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Ευπαθειών στους πελάτες της. Με την υποστήριξη της πληρέστερης και πλέον ενημερωμένης, στον τομέα της, βάσης πληροφοριών με γνωστές ευπάθειες, σύμφωνα με τα CVE πρότυπα, η λύση QualysGuard αυτοματοποιεί τον έλεγχο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τη διαχείριση ευπαθειών μέσα σε έναν οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού και της χαρτογράφησης δικτύων, της διαχείρισης πόρων, της δημιουργίας αναφορών για ευπάθειες και της παρακολούθησης των λύσεων επίλυσης αυτών
  • Web Assessment Services: BESECURE enriches its Web Application Assessment Services with the scalable cloud platform of QualysGuard Web Application Scanning (WAS) to offer its clients value added services to discover, catalog and scan their web applications.  QualysGuard WAS scans and analyzes custom web applications and identifies vulnerabilities that threaten underlying databases or bypass application access controls.
  • Υπηρεσίες Ελέγχου Web Εφαρμογών: Η ΒESECURE εμπλουτίζει τις Υπηρεσίες Ελέγχου Web Εφαρμογών αξιοποιώντας την επεκτασιμότητα της πλατφόρμας cloud της λύσης QualysGuard Web Application Scanning (WAS) με στόχο να προσφέρει στους πελάτες της, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τον εντοπισμό, την καταχώριση σε καταλόγους και τη σάρωση των εφαρμογών ιστού. Η λύση QualysGuard WAS ελέγχει και αναλύει προσαρμοσμένες εφαρμογές ιστού και αναγνωρίζει ευπάθειες που απειλούν υποκείμενες βάσεις δεδομένων ή παρακάμπτουν τους ελέγχους πρόσβασης εφαρμογών.

“Η BESECURE σε συνεργασία με την Qualys παρέχει στους πελάτης της ένα πλήρες πακέτο Υπηρεσιών Συμμόρφωσης με το πρότυπο PCI-DSS, Διαχείρισης Ευπαθειών και Ελέγχου Web Εφαρμογών,” αναφέρει σχετικά ο κος Ανδρέας Λάλος, Διευθυντής Professional Services της BESECURE. “Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε υπηρεσίες συμμόρφωσης και υπηρεσίες αξιολόγησης ασφαλείας σε προσιτές τιμές για κάθε οργανισμό, από 495 €.”