Η CA Technologies (NASDAQ: CA) ανακοίνωσε μία νέα έκδοση των λύσεων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (CA Database Management Solutions) για περιβάλλοντα DB2 σε z/OSΗ νέα έκδοση προσφέρει τη λειτουργικότητα, την ευελιξία ελέγχου και την υποστήριξη εκδόσεων που απαιτούνται για τη βελτιωμένη διαχείριση περίπλοκων συστημάτων και εφαρμογών DB2. Οι νέες δυνατότητες για τη διαχείριση της απόδοσης βάσεων δεδομένων (database performance management), τη διαχείριση βάσεων δεδομένων (database administration) και την αυτοματοποίηση διαδικασιών database backup και recovery, έχουν ως στόχο τη μείωση του κόστους και του φόρτου εργασίας συντήρησης περιβαλλόντων DB2 for z/OS. Επιπλέον, η νέα έκδοση του CA Mainframe Software Manager (CA MSM) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξοικονόμηση χρόνου και τη μείωση των σφαλμάτων, καθώς απλουστεύει και αυτοματοποιεί την εγκατάσταση, ανάπτυξη και συντήρηση των νέων λύσεων CA Database Management για DB2 σε z/OS.