Η πλατφόρμα Videoscape Unity, η οποία ενσωματώνει τη δυνατότητα Videoscape και τα προϊόντα βίντεο της NDS, προσφέρει στους παρόχους υπηρεσιών και στις εταιρείες ΜΜΕ τη δυνατότητα παροχής ενοποιημένης και μοναδικής εμπειρίας βίντεο από κάθε οθόνη

Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2013. Η Cisco παρουσιάζει την πλατφόρμα Videoscape, τη νέα διευρυμένη πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών βίντεο Videoscape, που προσφέρει σε παρόχους υπηρεσιών και εταιρείες ΜΜΕ τη δυνατότητα να προσφέρουν νέες διαισθητικές και συγχρονισμένες εμπειρίες βίντεο multiscreen (πολλαπλών οθονών). Για πρώτη φορά, οι εταιρείες παροχής βίντεο έχουν στη διάθεσή τους μια ευέλικτη, ανοικτή πλατφόρμα λογισμικού που ξεπερνά τα όρια των υπηρεσιών «TV Everywhere», και που μπορεί να προσαρμοστεί στο μοναδικό όραμα της κάθε εταιρείας.

Σχετικά με την πλατφόρμα Videoscape Unity
Η Cisco δημιούργησε την πλατφόρμα Videoscape Unity ώστε να δώσει τη δυνατότητα στις εταιρείες παροχής βίντεο να προσφέρουν σύγχρονης τεχνολογίας εμπειρία βίντεο που “ζωντανεύει” το μοναδικό όραμα της κάθε εταιρείας. Η πλατφόρμα Videoscape Unity επιτυγχάνει αυτόν τον στόχο ενσωματώνοντας τη δυνατότητα Videoscape με τους πόρους και το επιχειρηματικό μοντέλο της NDS, της κορυφαίας εταιρείας ασφάλειας και εμπειρίας βίντεο που αποκτήθηκε από τη Cisco τον Ιούλιο του 2012. Η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό στοιχείων cloud, δικτύου και client που συνδέονται μέσω ανοικτών interfaces.
• Τα στοιχεία cloud και δικτύου αποτελούν την κινητήρια δύναμη των νέων εξατομικευμένων υπηρεσιών βίντεο και επιτρέπουν το συγχρονισμό πολλαπλών οθονών για τη δημιουργία μιας ενιαίας, ενοποιημένης εμπειρίας για τον συνδρομητή.
• Τα στοιχεία client αξιοποιούν το σχεδιασμού του interface Snowflake της NDS (πλέον της Cisco) και τους client πολλαπλών πλατφορμών Media Highway της NDS. Οι εταιρείες παροχής βίντεο μπορούν να σχεδιάζουν συναρπαστικές εμπειρίες χρήστη, να τις ενσωματώνουν σε client για συνδεδεμένες συσκευές και συσκευές set-top box, και να τις αναπτύσσουν γρήγορα σε πολλαπλές οθόνες, καθώς και στο πλαίσιο υπηρεσιών μεγάλης εμβέλειας.

Επιλογές ευέλικτης ανάπτυξης:
• Η πλατφόρμα Videoscape Unity μπορεί να αναπτυχθεί σε μία από τις πολλές δοκιμασμένες end-to-end διατάξεις που μπορούν να προσαρμοστούν στο όραμα της κάθε εταιρείας παροχής.
• Οι εταιρείες παροχής βίντεο μπορούν επίσης να επιλέξουν μεμονωμένα στοιχεία και να τα προσαρμόσουν, με τη βοήθεια της Cisco αν το επιθυμούν, στις δραστηριότητές τους μέσω ανοικτών interfaces.
• Για πρώτη φορά, η Cisco προσφέρει τη δυνατότητα Videoscape «ως υπηρεσία». Ξεκινώντας με το CDN, οι εταιρείες παροχής βίντεο μπορούν να επιλέξουν να αναθέσουν στη Cisco την κατασκευή, παρακολούθηση, λειτουργία ακόμη και τη φιλοξενία της βίντεο υποδομής τους.

Πλεονεκτήματα για τις εταιρείες παροχής βίντεο:
• Καθηλωτική εμπειρία πολλαπλών οθονών που παρέχεται από την κορυφαία πλατφόρμα εμπειρίας βίντεο, η οποία ανανεώνεται διαρκώς από τους 7500 και πλέον μηχανικούς βίντεο της Cisco.
• Αρθρωτή ανοικτή πλατφόρμα την οποία οι εταιρείες παροχής βίντεο μπορούν να εμπλουτίσουν με στοιχεία τρίτων χρησιμοποιώντας τα ανοικτά interfaces που έχουν ενσωματωθεί στην πλατφόρμα Videoscape Unity.
• Οι εταιρείες παροχής βίντεο που θα αναπτύξουν την πλατφόρμα Videoscape Unity για μία υπηρεσία, μπορούν εύκολα να εμπλουτίσουν τα αρχικά στοιχεία με άλλα και να παρουσιάσουν στην αγορά πρόσθετες υπηρεσίες γρήγορα.
• Μειωμένα λειτουργικά έξοδα με την κατάργηση των πλατφορμών ενιαίας υπηρεσίας και της ανάγκης για τη διαρκή ύπαρξη μόνιμου προσωπικού μηχανικών για την ενημέρωσή τους.

Οι νέες προ-ενσωματωμένες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας Videoscape Unity περιλαμβάνουν:
• Multiscreen Cloud DVR: Εγγραφή βίντεο βάσει cloud, όπου η εγγραφή και η αποθήκευση γίνονται στο cloud αντί στην τελική συσκευή. Οι καταναλωτές μπορούν να επαναλαμβάνουν προβολές, να παρακολουθούν παλιότερα προγράμματα και να αναπαράγουν DVR από οπουδήποτε, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε οθόνη.
• Video Everywhere: Διευρύνει το «TV Everywhere» με ενοποιημένες λειτουργίες αναζήτησης, ανακάλυψης και προβολής ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να παρακολουθούν από οπουδήποτε ζωντανά και κατ απαίτηση περιεχόμενο εξαιρετικής ποιότητας από οποιαδήποτε συνδεδεμένη (διαχειριζόμενη ή μη από την εταιρεία παροχής βίντεο) συσκευή.
• Connected Video σε κάθε οικιακή συσκευή: Η συνδεδεμένη πύλη βίντεο (Connected Video Gateway) της Cisco χρησιμεύει ως ενιαίο κέντρο ψυχαγωγίας, με διαχείριση back-end του βίντεο IP και QAM, για απρόσκοπτη παροχή περιεχομένου βίντεο και μεταδεδομένων σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή IP στο σπίτι, προσφέροντας παράλληλα ενοποιημένη εμπειρία χρήστη. 
• IP Video over Cable: Προσφέρει στους καταναλωτές μεγαλύτερη επιλογή περιεχομένου και υπηρεσιών IP βίντεο, με ταχύτερη παροχή κατ απαίτηση και αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών μέσω ενός ευρύτερου φάσματος διαχειριζόμενων συσκευών, ενώ παράλληλα παρέχει ευελιξία για την προσθήκη συνοδευτικών, μη διαχειριζόμενων συσκευών.