Η Cisco ανακοίνωσε πρόσφατα τεχνολογικές καινοτομίες σε όλη τη σειρά προϊόντων Data Center Business AdvantageΜε τις καινοτομίες αυτές, η Cisco εξακολουθεί να ενσωματώνει υπηρεσίες Unified Fabric, Unified Computing και Unified Network σε ένα ολοκληρωμένο data center fabric, σχεδιασμένο ειδικά ώστε να είναι απλό, ασφαλές και επεκτάσιμο, με στόχο να προσφέρει οποιαδήποτε εφαρμογή σε οποιαδήποτε τοποθεσία μέσα στο κέντρο δεδομένων, μεταξύ διαφόρων κέντρων δεδομένων ή στο cloud. Το Cisco data center fabric προσφέρει διαχείριση ενοποιημένου δικτύου, καθώς και την ευελιξία της “μίας και μόνο σύνδεσης” από το server στο σύστημα αποθήκευσης, τόσο για το φυσικό όσο και για το εικονικό περιβάλλον. Με τις παραπάνω προσθήκες η Cisco βελτιώνει την πιο ολοκληρωμένη και καινοτόμο σειρά προϊόντων στην αγορά του datacenter, γεγονός που επιτρέπει σε πολλαπλά κέντρα δεδομένων και υπηρεσίες cloud να συνδεθούν σε ένα κοινό, έξυπνο fabric, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο αρχιτεκτονική ευελιξία, προστασία επένδυσης και λειτουργική απλότητα.