Η Cisco ανακοίνωσε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση από το IPv4 στο IPv6

Όταν η δεξαμενή «στέγνωσε» από διευθύνσεις IPv4 στις αρχές του έτους, η μετάβαση στο IPv6 έγινε η μόνη λύση που θα μπορούσε να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα την επιχειρησιακή συνέχεια. Η προσπάθεια απαιτεί ενοποίηση των IPv4 και IPv6 σε δίκτυα, λογισμικό και εφαρμογές. Για να αντιμετωπιστεί η μοναδική αυτή πρόκληση, η Cisco διαθέτει μία ευρεία γκάμα από switches, routers και συσκευές ασφαλείας που έχουν περάσει τόσο από διεθνείς δοκιμές IPv6, όσο και από δοκιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σημαντικά σημεία της μελέτης


Τα νέα προϊόντα έρχονται σε μια εποχή όπου πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται εν μέσω σχεδιασμού IPv6 και μεταβατικού σταδίου στη δικτύωση. Στα τέλη Απριλίου η Cisco διεξήγαγε μία έρευνα σε ένα δείγμα από 101 κορυφαίες εταιρείες Πληροφορικής με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα είναι τα εξής:  • Η πλειοψηφία των κορυφαίων επαγγελματιών του ΙΤ (78%) δήλωσε ότι η επιχείρησή του έχει ήδη προχωρήσει ή προχωρεί τώρα στη μετάβαση στο IPv6.

  • Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας που απαιτεί η μετάβαση στο IPv6 (94%) ξεκίνησε τα δύο τελευταία χρόνια, ενώ εκείνοι που δεν είχαν αρχίσει, δήλωσαν ότι σχεδίαζαν να περιμένουν τουλάχιστον εννέα μήνες από τη στιγμή που συμμετείχαν στην έρευνα, πριν ξεκινήσουν.

  • Περισσότεροι από τους μισούς (55%) έχουν είτε ζητήσει ή σχεδιάζουν να ζητήσουν τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων για τη μετάβαση.

  • Περισσότεροι από τους μισούς (54%) θεωρούσαν την κίνηση ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση, ενώ περίπου τα τρία τέταρτα (73%) ανησυχούσαν ότι θα χάσουν κάποια από τα πλεονεκτήματα.

  • Ενώ η επικοινωνία με το Internet είναι το κυριότερο κίνητρο για τη μετάβαση (50%), ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων δήλωσε ότι κίνητρο αποτελεί η επιθυμία τους να διατάξουν στο δίκτυο συσκευές που παρέχει ο χρήστης ή η άποψή τους για το IPv6 ως παράγοντα διαφοροποίησης (18% για το καθένα από τα παραπάνω).

  • Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα (92%) απάντησαν ότι η ομάδα που ασχολείται με ζητήματα ασφαλείας συμμετέχει στις προσπάθειες μετάβασης.

  • Τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν στη μετάβαση είναι τα τρωτά σημεία της ασφάλειας (60%), η συντήρηση (53%) και η ανάπτυξη τεχνολογιών μετάβασης (50%).

  • Οι περισσότεροι (56%) πιστεύουν ότι η ευθύνη για τη μετάβαση θα πρέπει να βαρύνει τόσο τον πάροχο όσο και την εταιρεία.

  • Το IPv6 έχει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση και προτεραιότητα μέσα στην πληθώρα των επιχειρήσεων Πληροφορικής. Το 63% δήλωσε ότι την προσπάθεια επιβλέπει μία εκτελεστική επιτροπή.