Η Cisco ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη Microsoft, με στόχο να δημιουργήσει λύσεις virtualization για κέντρα δεδομένων (datacenter)

Το Cisco Nexus® 1000V distributed virtual switch καθώς και το Cisco Unified Computing System™ με δυνατότητες Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX) θα συνεργαστούν με τον Windows Server Hyper-V hypervisor προσφέροντας στους πελάτες προηγμένα χαρακτηριστικά δικτύωσης που είναι σταθερά τόσο σε εικονικά όσο και σε φυσικά δίκτυα, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις υπάρχουσες διαδικασίες διαχείρισης IT των πελατών.


Σημαντικά Δεδομένα:


Το Cisco Nexus 1000V Virtual Switch προσφέρει βελτιωμένη εποπτεία, έλεγχο και λειτουργική ευελιξία για περιβάλλον Hyper-V:  • Το Cisco Nexus 1000V distributed virtual switch προσφέρει αυξημένες δυνατότητες παροχής και διαχείρισης του Cisco NX-OS Software σε Windows Server Hyper-V, ώστε να απλοποιηθεί η λειτουργία της υποδομής εικονικής δικτύωσης ως επέκτασης του φυσικού δικτύου. Εξάλλου, προσφέρει πλήρη εποπτεία επιπέδου VM και έλεγχο ασφάλειας σε εικονικό περιβάλλον, συμβατά με το φυσικό δίκτυο της Cisco.
  • Η εφαρμογή της πολιτικής της Cisco και τα χαρακτηριστικά αυτόματης παροχής και διάγνωσης είναι διαθέσιμα μέσω του Cisco Nexus 1000V, ενώ βοηθούν τους IT administrators να αναπτύξουν ταχύτατα τον εικονικό φόρτο εργασίας σε περιβάλλον Windows Server Hyper-V και να αναβαθμιστούν σε μεγάλα κέντρα δεδομένων.
  • Δουλεύοντας με τα εργαλεία διαχείρισης Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM), το Cisco Nexus 1000V βοηθάει τους διαχειριστές δικτύου, virtualization και server να γίνουν αποτελεσματικοί στην από κοινού διαχείριση multi-tenant και mobile virtual περιβάλλοντος. Επίσης, τους βοηθάει να αποκτήσουν ακριβή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την επίλυση προβλημάτων εικονικού περιβάλλοντος.
  • Με την ενσωμάτωση με το λογισμικό ασφάλειας της Cisco (Virtual Security Gateway και Virtual ASA), το λογισμικό βελτίωσης εφαρμογών (Virtual Wide Area Application Services) και το λογισμικό παρακολούθησης δικτύου (Network Analysis Module), το Nexus 1000V προσφέρει τμηματική ασφάλεια σε επίπεδο virtual-machine, επιτάχυνση εφαρμογής για περιβάλλον multi-tenant, καθώς και εποπτεία και αναφορά λειτουργίας VM προς VM.


Το Cisco Unified Computing System VM-FEX προσφέρει λειτουργική απλότητα και απόδοση σε εικονικό περιβάλλον:  • Το Cisco UCS™ με δυνατότητες VM-FEX βοηθάει τους IT administrators στην παροχή, διάταξη, διαχείριση, παρακολούθηση και εντοπισμό της διακίνησης δεδομένων μέσω virtual machine network από μία ενοποιημένη υποδομή που διαχειρίζεται πόρους, υπολογιστικούς, δικτύου και virtualization.
  • Το VM-FEX χρησιμοποιεί τις δυνατότητες SR-IOV στον Windows Server 8 Hyper-V της Microsoft για να προσφέρει απόδοση “bare metal” virtual machine I/O.
  • Ενοποιώντας τα στρώματα φυσικής και εικονικής δικτύωσης σε μία εικονική υποδομή, το VM-FEX μειώνει τον αριθμό των σημείων διαχείρισης που ο διαχειριστής του δικτύου πρέπει να παρακολουθήσει, ενώ προσφέρει τα ίδια χαρακτηριστικά τόσο για εικονική όσο και για φυσική υποδομή. Το γεγονός αυτό οδηγεί στη βελτίωση της διακίνησης, της εποπτείας και της αντιμετώπισης προβλημάτων για διακίνηση VM, έτσι ώστε οι IT administrators να αναπτύξουν μία ολιστική υποδομή εικονικού και φυσικού δικτύου.
  • Η ανάπτυξη εφαρμογών θα είναι ταχύτερη με την αυτοματοποίηση του virtual machine μέσω βασιζόμενων σε συγκεκριμένη πολιτική διατάξεων δικτύου που υποστηρίζονται από εργαλεία διαχείρισης virtualization και των δύο εταιρειών.

Συνοδευτικές Δηλώσεις  • «Η δυνατότητα αναβάθμισης και η πυκνότητα μνήμης κάνουν το Cisco Unified Computing System ιδανικό για πελάτες που δίνουν έμφαση στα πολλά και νέα χαρακτηριστικά virtualization των Windows Server 8 και Hyper-V», δήλωσε ο Jackie Ross, vice president Server, Access and Virtualization Technology Group της Cisco.  «Τα Nexus 1000V και VM-FEX προσφέρουν από κοινού με τον Windows Server Hyper-V προηγμένο έλεγχο και απλοποιημένη διαχείριση, επιταχύνοντας με αυτό τον τρόπο τη μετάβαση του πελάτη στο cloud».
  • «Η σημερινή ανακοίνωση για τα Cisco Nexus 1000V και VM-FEX  που συνεργάζονται με τον Microsoft Hyper-V συμβαδίζει με τη στρατηγική της παροχής προηγμένων δομικών στοιχείων, έτσι ώστε οι πελάτες μας να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο εικονικό κέντρο δεδομένων και να απλοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο προσφέρουν και διαχειρίζονται υπηρεσίες ΙΤ στους πελάτες τους», δήλωσε ο Mike Schutz, senior director of Windows Server and Virtualization της Microsoft.

Διαθεσιμότητα
Οι λύσεις Cisco Nexus 1000V και VM-FEX για Hyper-V θα είναι διαθέσιμες όταν ο Windows 8 Server κυκλοφορήσει στην αγορά.