Η EMC Corporation παρουσίασε μια σειρά νέες τεχνολογίες και προϊόντα που έρχονται να απαντήσουν σε όλες τις ανάγκες των πελατών της, σε σχέση με την προστασία των δεδομένων τους, τόσο τη τωρινές όσο και τις μελλοντικές, κατά τη διάρκεια της μετάβασής τους σε software-defined κέντρα.

 

Στα software-defined κέντρα μηχανογράφησης, οι υποδομές είναι εικονικές (virtualized) και προσφέρονται υπό τη μορφή υπηρεσίας.  Προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική προστασία των δεδομένων κατά τη φάση μετάβασης στις υποδομές ΙΤ επόμενης γενιάς, η τεχνολογία και η στρατηγική του data protection θα πρέπει να εξελιχθεί παράλληλα, προς την κατεύθυνση ενός service-based μοντέλου. 

 

Οι λύσεις data protection της EMC καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών των πελατών της για προστασία των δεδομένων τους, από απλή αρχειοθέτηση (archive) μέχρι συνεχή διαθεσιμότητα, είτε μιλάμε για φυσικές, είτε για εικονικές και cloud υποδομές. Με τη σημερινή ανακοίνωση της EMC, προστίθενται νέες δυνατότητες για integration σε πλατφόρμες storage (primary ή protection), καθώς και σε hypervisors και enterprise εφαρμογές. Δίνεται η δυνατότητα υποστήριξης υποδομών cloud, ενώ ορισμένες νέες τεχνολογίες κάνουν εφικτή την παροχή data protection υπό τη μορφή υπηρεσίας (as-a-service). Οι καινοτομίες αυτές κάνουν, από σήμερα κιόλας, τα συστήματα των πελατών πιο αποδοτικά, και ταυτόχρονα θέτουν τα θεμέλια για την πιο σίγουρη  μετάβασή τους σε software-defined υποδομές. 

 

Νέα προϊόντα και τεχνολογίες

 

Η EMC Data Protection Suite εξελίσσεται

 

Η σουίτα EMC® Data Protection SuiteTM επαναπροσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης των εφαρμογών data protection, καθώς επιτρέπει την ευέλικτη εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση των συστημάτων backup & archive σύμφωνα με το πώς αυτά εξελίσσονται στο χρόνο, καλύπτοντας  υλοποιήσεις κάθε τύπου, on-site ή cloud-based. Η Data Protection Suite αποτελείται από το λογισμικό Avamar®, NetWorker®, Data Protection AdvisorTM, Mozy® και SourceOneTM της EMC.  Με τη σημαντική αυτή αναβάθμιση η Data Protection Suite αποκτά πολλές νέες δυνατότητες, όπως:

 

  • Snapshot Management για EMC Isilon®, EMC VNX® και NetApp arrays, με στόχο την καλύτερη προστασίας των NAS-based data.
  • Υποστήριξη των υποδομών cloud της VMware® και της Microsoft μέσα από τη δυνατότητα ενοποίησης (integration) με τις εφαρμογές VMware vCloudSuite® και Microsoft System Center Virtual Machine Manager, αντίστοιχα.
  • Η πλήρης ενοποίηση μεταξύ Avamar και Data Domain® δίνει στους πελάτες την ευκαιρία να συνδυάσουν τις καλύτερες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει κάθε πλατφόρμα.
  • Τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και η νέα δυνατότητα υποστήριξης Linux για την υπηρεσία δημόσιου cloud Mozy, επιτρέπουν σε περισσότερους εταιρικούς πελάτες να υιοθετήσουν τη συγκεκριμένη λύση.

 

Νέες δυνατότητες προστασίας συστημάτων Storage

 

Με την παρουσίαση του λειτουργικού EMC Data Domain OperatingSystemTM, η EMC ενισχύει την θέση της Data Domain ως την κατεξοχήν ανοικτή πλατφόρμα protection storage της αγοράς, και προσφέρει δυνατότητες που ξεφεύγουν κατά πολύ από το απλό backup, ώστε να αποτελέσει τη βάση για την παροχή υπηρεσιών data protection (as-a-service).  Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται:

 

•           Το λογισμικό Data Domain DDBoostTM for Enterprise Applications, το οποίο επιτρέπει στους διαχειριστές να προστατεύουν κάθε εφαρμογή που τρέχει σε περιβάλλον Oracle, SAP®,  SAP HANA®, IBM DB2 και Microsoft SQL Server.

 

•           Η νέα λειτουργία secure multi-tenancy για υποδομές cloud, η οποία επιτρέπει στα συστήματα Data Domain να προσφέρουν σε μεγάλες επιχειρήσεις ή service providers  τη δυνατότητα να απομονώνουν πλήρως όσα δεδομένα θέλουν, λειτουργώντας στην πράξη ως μια πλατφόρμα προστασίας των συστημάτων storage που βασίζονται σε υλοποιήσεις data protection as-a-service.

 

•           Διάφορες βελτιώσεις σε επίπεδο archive storage, όπως η δυνατότητα αρχειοθέτησης μέχρι και 1 δισεκατομμυρίου αρχείων, οι οποίες διευρύνουν ακόμη περισσότερο τη γκάμα των εφαρμογών που μπορεί να στηρίξει ένα σύστημα Data Domain.

 

Νέες εκδόσεις λογισμικού VPLEX και RecoverPoint

 

Με τις νέες εκδόσεις λογισμικού για τα προϊόντα EMC VPLEX® και EMC RecoverPoint®, η EMC υπογραμμίζει τη μοναδική ικανότητα που έχει στο να καλύπτει πλήρως το σύνολο των αναγκών μιας επιχείρησης σε επίπεδο data protection, προσφέροντας λύσεις που εξασφαλίζουν διαρκή διαθεσιμότητα, mobility και ανάκτηση δεδομένων μετά από καταστροφή, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν σε διαφορετικούς τύπους υποδομών ΙΤ, ακόμη και σε περιβάλλον multi-site συστημάτων.

 

  • Τα VPLEX και RecoverPoint συνδυάζονται προκειμένου να υποστηρίζουν την υλοποίηση της τοπολογίας MetroPointTM, της μοναδικής που διασφαλίζει τη δυνατότητα επιχειρησιακής συνέχειας ενός οργανισμού μέσα από τη χρησιμοποίηση 3 sites για την προστασία κρίσιμων εφαρμογών. Η τοπολογία MetroPoint συνδυάζει τη συνεχή διαθεσιμότητα του VPLEX MetroTM, με τη δυνατότητα remotereplication και continuousdataprotection (CDP) του RecoverPoint,  προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργική και επιχειρησιακή συνέχεια ενός οργανισμού, όποια κι αν είναι η απόσταση ανάμεσα στις υποδομές ΙΤ που διαθέτει.

 

  • Παράλληλα, η EMC παρουσίασε και ένα καινούριο προϊόν, το VPLEX Virtual Edition, το οποίο αποτελεί την πρώτη virtualized λύση στη αγορά που είναι σε θέση να προσφέρει συνεχή διαθεσιμότητα και data mobility μέσα από μια 100% software υλοποίηση χαμηλού κόστους. Με το VPLEX Virtual Edition, η EMC διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων που διασφαλίζουν συνεχή διαθεσιμότητα και mobility, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα και στους μικρότερους πελάτες της να αξιοποιήσουν την τεχνολογία VPLEX.  Το VPLEX Virtual Edition θα διατίθεται επίσης και ως μέρος των λύσεων VSPEX Proven Infrastructure.

 

EMC Global Services

 

Τα νέα προϊόντα data protection και τις δυνατότητές τους έρχεται να συμπληρώσει η υπηρεσία EMC Blueprint for Backup ArchitectureTM, μέσα από την οποία η EMC καταγράφει τις τρέχουσες δυνατότητες ενός οργανισμού σε σχέση με την προστασία των δεδομένων του, περιγράφει τις διαθέσιμες στρατηγικές και τεχνικές επιλογές για το συγκεκριμένο περιβάλλον ΙΤ, και προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες για τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας των δεδομένων της επιχείρησης.  Έτσι, οι πελάτες αποκτούν έναν οδικό χάρτη για την αναβάθμιση του επιπέδου προστασίας των δεδομένων τους μέσα από ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών data protection, το οποίο τους εξασφαλίζει χαμηλότερο κόστος, μικρότερο ρίσκο και καλύτερες επιδόσεις, και παράλληλα τους αφήνει ελεύθερους να ασχοληθούν με καινοτομία της επιχείρησης τους και την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

 

Σχόλια πελατών 

 

Swamy Kocherlakota, ΓενικόςΔιευθυντής, Infrastructure Architecture & Engineering, BNY Mellon 

 

 “Η πρόοδος που καταγράφεται στην υλοποίηση υποδομών ιδιωτικού, δημοσίου ή υβριδικού cloud από την πλευρά των επιχειρήσεων, αυξάνει το βαθμό πολυπλοκότητας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Ο επιτυχής σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός αποτελεσματικού συστήματος προστασίας εταιρικών δεδομένων (enterprise data protection) προϋποθέτει μια ολιστική (end-to-end) αντίληψη για τις δυνατότητες των υφιστάμενων υποδομών, ικανότητα για μη ΅παραδοσιακούςΆ τρόπους υλοποίησης (out-of-the-box integration) και αυτοματοποίηση των διαδικασιών, όπου αυτό είναι εφικτό. Η EMC βρίσκεται στη μοναδική θέση να μπορεί να υλοποιήσει το όραμα και να καλύψει τις ανάγκες μεγάλων επιχειρήσεων όπως η BNY Mellon.”

 

 

Σχόλια στελεχών της VMware

 

Sanjay Katyal, Αντιπρόεδρος, Global Strategic Alliances, VMware

 

“Μέσα από  καινοτομίες, όπως η υποστήριξη του VMware vCloudSuite και η νέα virtual έκδοση του VPLEX, οι λύσεις  data protection της EMC αναβαθμίζουν την προστασία των υποδομών cloud, ευθυγραμμίζοντάς την με το όραμα της VMware για τη διαχείριση του cloud και τις software-defined επιχειρήσεις.”

 

Σχόλια αναλυτών

 

Jason Buffington, Αναλυτής, Enterprise Strategy Group

 

“Μιλώντας συνολικά, η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης σειράς νέων προϊόντων από την EMC αντανακλά την ικανότητα της να καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των αναγκών μιας επιχείρησης όσον αφορά την προστασία των δεδομένων της, σε οποιοδήποτε περιβάλλον ΙΤ.  Η παροχή του data protection υπό τη μορφή υπηρεσίας (as-a-service), σε συνδυασμό με την ικανότητα κάλυψης του συνόλου των αναγκών για προστασία των δεδομένων και την ενοποίηση των workloads σε μία ενιαία πλατφόρμα προστασίας των αποθηκευμένων data, αποτελεί ένα πολύ ισχυρό θεμέλιο για την πραγματοποίηση του μακροπρόθεσμου οράματος της EMC αναφορικά με το data protection σε συστήματα ΙΤ της επόμενης γενιάς.”

 

Σχόλια στελεχών της EMC

 

Guy Churchward, Πρόεδρος, EMC Data Protection & Availability

 

“Τα τελευταία χρόνια υλοποιήσαμε πολλά έργα σχετικά με την Αρχιτεκτονική Προστασίας των συστημάτων Storage, χρησιμοποιώντας ως βάση μια workload-agnostic πλατφόρμα αποθήκευσης.  Σήμερα, παρουσιάζουμε μερικά νέα προϊόντα και υλοποιήσεις που επιτρέπουν στους πελάτες μας να απολαμβάνουν, υπό τη μορφή υπηρεσίας,  ένα πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας και διαθεσιμότητας των δεδομένων τους, μέσα από την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.  Το Data protection υπό τη μορφή υπηρεσίας (as-a-service) αποτελεί βασική παράμετρο για την αποτελεσματική προστασία των software-defined κέντρων μηχανογράφησης —το απαραίτητο ΅θεμέλιοΆ το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στους οργανισμούς που θέλουν να μεταβούν με σιγουριά σε software πλατφόρμες που βρίσκονται έξω από τις δικές τους υποδομές.”

 

Διαθεσιμότητα των νέων προϊόντων

 

Όλα τα νέα data protection προϊόντα της EMC θα τεθούν σε καθεστώς γενικής διαθεσιμότητας μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2014.  Η υπηρεσία ΅BlueprintforBackupArchitectureΆ είναι ήδη διαθέσιμη.

 

Πρόσθετες πηγές:

 

 

Σχετικά με την EMC2

 

H EMC Corporation κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά ΙΤ, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και παρόχους υπηρεσιών να μετασχηματίσουν τις λειτουργίες τους και να προσφέρουν τις εφαρμογές ΙΤ ως υπηρεσία. Σε αυτή τη διαδικασία μετασχηματισμού  το cloud computing έχει θεμελιώδη σημασία. Μέσα από καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, η  EMC επιταχύνει τη μετάβαση στο cloud computing, βοηθώντας το τμήμα IT ενός οργανισμού να αποθηκεύει, να διαχειρίζεται, να προστατεύει και να αναλύει τις πληροφορίες, το πιο πολύτιμο αγαθό μιας επιχείρησης, με έναν πιο ευέλικτο, ασφαλή και οικονομικό τρόπο. Περισσότερες πληροφορίες για την EMC  μπορούν να βρεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://greece.emc.com/