Αλλάζει εντελώς η λειτουργία επιχειρήσεων και ΙΤ. Αυξάνεται η ευελιξία, η παραγωγικότητα και η ευφυΐα των οργανισμών. Βελτιστοποιούνται οι υποδομές για την ταχύτερη μετάβαση στο Cloud

Η EMC Corporation (NYSE: EMC) παρουσίασε, στο πλαίσιο του συνεδρίου EMC Momentum για τα μέλη του Information Intelligence Group (IIG) από την περιοχή της EMEA, μια σειρά νέων προϊόντων και εφαρμογών για το σύνολο του χαρτοφυλακίου IIG.

To IIG δεσμεύεται να βοηθά τους πελάτες της EMC να μετασχηματίσουν την επιχείρηση τους, μέσα από λύσεις τεχνολογίας cloud οι οποίες συνδέουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με τη διαθέσιμη πληροφορία.

Κύριες Ανακοινώσεις: Ευελιξία, Ευφυΐα, Παραγωγικότητα

• EMC® Documentum® Platform 7.0: η έκδοση επόμενης γενιάς για την κορυφαία πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρησιακού περιεχομένου (ECM) της αγοράς. Με τη νέα αυτή έκδοση η απόδοση και η επεκτασιμότητα (scalability) του Documentum φτάνουν σε μοναδικά επίπεδα, ενώ παράλληλα μειώνεται δραστικά το κόστος χρήσης (TCO). Βασισμένη στη νέα τεχνολογία xCelerated Management System (xMS) της EMC, η τελευταία έκδοση της πλατφόρμας προσφέρει αυξημένες δυνατότητες για την απλούστερη και ταχύτερη εγκατάσταση του Documentum σε περιβάλλον ιδιωτικών cloud που έχουν βασιστεί στην τεχνολογία VMware. Περιλαμβάνει, επίσης, νέες δυνατότητες σε σχέση με την προστασία των δεδομένων, όπως η υποστήριξη του προτύπου FIPS (Federal Information Processing Standard), καθώς και προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης οι οποίες βοηθούν τους τελικούς χρήστες να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους.

• EMC® Documentum xCP 2.0: μια πλατφόρμα επόμενης γενιάς για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση προηγμένων λύσεων business & case management, η οποία έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να μπορεί να ενσωματώνεται σε cloud-based υποδομές, όπως μεταξύ άλλων το EMC® OnDemand.  Με τη νέα έκδοση βελτιώνεται δραστικά η παραγωγικότητα, καθώς προσφέρονται ένα νέο περιβάλλον εργασίας, ειδικά εργαλεία για την ανάλυση επιχειρησιακού περιεχομένου και διαδικασιών, αλλά και ένα μοναδικό εργαλείο για το σχεδιασμό μιας ενοποιημένης λύσης διαχείρισης, η οποία θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτερη ανάπτυξη εφαρμογών. Η πλατφόρμα xCP 2.0 τοποθετείται  στην αγορά με τρόπο πραγματικά μοναδικό, έχοντας στόχο να ικανοποιήσει όσα στελέχη το χρησιμοποιούν, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν πιο αποτελεσματικές επιχειρηματικές αποφάσεις, με άμεση θετική επίπτωση στη λειτουργία του οργανισμού.

•  EMC® Captiva® 7.0: έγγραφα, φαξ και οποιοδήποτε άλλο έντυπο σαρώνονται και ψηφιοποιούνται ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες εταιρικές εφαρμογές. Η νέα σημαντική αυτή έκδοση του Captiva προσφέρει προηγμένες δυνατότητες έξυπνης σάρωσης, με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία και την υψηλότερη παραγωγικότητα για τον οργανισμό. Νέα τεχνικά χαρακτηριστικά απλοποιούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων σάρωσης και ψηφιοποίησης εγγράφων (capture). Παράλληλα, η έκδοση Captiva 7.0, βοηθά τον τελικό χρήστη να αυξήσει την παραγωγικότητα του, μέσα από ένα νέο, παραμετρικό και ευέλικτο desktop client, το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται σε μια σειρά διαφορετικές περιπτώσεις.

• EMC® Document Sciences® xPression 4.5: δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να δημιουργούν, με εύκολο και οικονομικό τρόπο, μηνύματα και κείμενα επικοινωνίας με τους πελάτες μιας επιχείρησης, τα οποία έχουν προσαρμοστεί ταχύτατα και με ακρίβεια στα στοιχεία και τις ιδιαίτερες ανάγκες καθενός από αυτούς. Το Document Sciences xPression 4.5 ικανοποιεί τόσο τον εταιρικό χρήστη που θέλει κάτι παραπάνω από ένα έγγραφο Microsoft Word προκειμένου να κινηθεί σε περισσότερα κανάλια επικοινωνίας, όσο και τους υπεύθυνους ΙΤ της επιχείρησης οι οποίοι μπορούν να διατηρούν τον έλεγχο και τη διαχείριση τέτοιων εφαρμογών σε επίπεδο οργανισμού. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει, επίσης, σημαντικές βελτιώσεις σε επίπεδο απόδοσης, και βοηθά να αυξηθεί η παραγωγικότητα σε περιπτώσεις multi-channel επικοινωνίας, καθώς επιτρέπει τη δημιουργία κανόνων που προσαρμόζονται αυτόματα στο φορμάτ και το είδος του περιεχομένου που ταιριάζει σε κάθε διαφορετικό κανάλι.

• EMC® Documentum Information Rights Management (IRM) 5.1: προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες μιας επιχείρησης, ακόμη και αν η συσκευή που χρησιμοποιείται βρίσκεται έξω από το εταιρικό firewall. Το Documentum IRM 5.1 έχει σχεδιαστεί με στόχο να βοηθά τους υπεύθυνους ΙΤ και τα υπόλοιπα στελέχη ενός οργανισμού που χρησιμοποιούν όλο και περισσότερα iPad και iPhone, να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση σε IRM-protected περιεχόμενο, όπως ακριβώς θα έκαναν και από τον υπολογιστή του γραφείου τους. Επικοινωνεί απρόσκοπτα με την πλατφόρμα Documentum, ενώ επίσης υποστηρίζει file shares και άλλα μέσα διαχείρισης εταιρικού περιεχομένου. 

• EMC® SourceOne File Intelligence 4.7: κομμάτι της εφαρμογής EMC Pervasive Governance, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να εντοπίζουν, να σταθμίζουν τη σημασία, να διαβαθμίζουν και να διαχειρίζονται με ταχύτητα και ευελιξία, πολύτιμες πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες στο εσωτερικό ενός οργανισμού. Η συγκεκριμένη λύση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος και το ρίσκο που ενδεχομένως προκύπτει από τη διακράτηση, τη διάθεση και τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών αρχείων και εγγράφων. Η νέα έκδοση εξασφαλίζει καλύτερες επιδόσεις, μεγαλύτερη επεκτασιμότητα και αυξημένες δυνατότητες διασύνδεσης με άλλα σημεία αποθήκευσης επιχειρησιακών δεδομένων.

• EMC® SourceOne eDiscovery – Kazeon 4.7: η κορυφαία πλατφόρμα eDiscovery and Early Case Assessment (ECA) της αγοράς.  Απλοποιεί τον τρόπο με τον οποίο εντοπίζονται, συλλέγονται και διαφυλάσσονται ζωτικά στοιχεία που ενδεχομένως βρίσκονται διασκορπισμένα σε πλήθος διαφορετικών μέσων αποθήκευσης και εφαρμογών. Βοηθά στον καλύτερο συντονισμό νομικής υπηρεσίας, διεύθυνσης πληροφορικής και υπεύθυνων εταιρικής συμμόρφωσης, δίνοντας τους τη δυνατότητα να προβαίνουν ταχύτατα στη διενέργεια μιας πρώτης εκτίμησης αναφορικά με το κόστος ή το ρίσκο μιας νομικής υπόθεσης, μειώνοντας το κόστος των αναθεωρήσεων περισσότερο από 50%, και διευκολύνοντας την εσωτερική διερεύνηση σύνθετων υποθέσεων, παρέχοντας ταυτόχρονα μοναδικές επιδόσεις και δυνατότητες επέκτασης.

• EMC® Syncplicity® Connector for Documentum: δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να αυτοματοποιήσουν τη διανομή περιεχομένου από την πλατφόρμα Documentum προς τους χρήστες και όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της δουλειάς τους. Παράλληλα, οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιούν τον xCP Designer προκειμένου να σχεδιάζουν, να στήνουν και να εγκαθιστούν εφαρμογές οι οποίες μοιράζουν, αυτόματα ή χειροκίνητα και μέσω της λειτουργίας Syncplicity, περιεχόμενο από τα διάφορα μέσα αποθήκευσης που διαθέτει η πλατφόρμα Documentum. Επίσης, η ΕΜC ανακοίνωσε τη διάθεση της εφαρμογής Syncplicity Mobile 2.0 για πλατφόρμα Apple iOS.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η EMC θα προχωρήσει στην επίδειξη όλων των νέων προϊόντων, καθώς επίσης και αρκετών ολοκληρωμένων λύσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η λύση EMC Documentum for Life Sciences eTMF Solution, η οποία ελαχιστοποιεί το κόστος και το ρίσκο των κλινικών δοκιμών ενός φαρμάκου, διευκολύνοντας τη συγκέντρωση όλων των εγγράφων που είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό και την έγκριση των δοκιμών, προσφέροντας στους υπεύθυνους ορατότητα σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά την κατάσταση των εγγράφων που σχετίζονται με τις δοκιμές, και απλοποιώντας τον εντοπισμό και την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα, τόσο πριν, όσο και μετά από την ολοκλήρωση των δοκιμών. 

Η λύση EMC Documentum Engineering Plant and Facilities Management (EPFM) Solution 1.7 βοηθά τους διαχειριστές μεγάλων εγκαταστάσεων και τους μηχανικούς σύνθετων κατασκευαστικών έργων να δημιουργούν, να προστατεύουν, να αποθηκεύουν και να μοιράζονται με τους προμηθευτές ή τους υπεργολάβους τους, μεγάλους όγκους τεχνικών εγγράφων και σχεδίων. Η λύση EPFM εμποδίζει την καθυστέρηση ενός έργου, ελαχιστοποιεί το χρόνο που απαιτείται για την αποκατάσταση μιας κρίσιμης βλάβης σε ένα εργοστάσιο, βοηθά να αποφευχθούν κανονιστικές ή άλλου τύπου αστοχίες, ή προφυλάσσει έναν οργανισμό από τα καταστροφικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας ενός λανθασμένου εγγράφου.

Σχόλια Αναλυτών:

Melissa Webster, Αντιπρόεδρος, Content & Digital Media Technologies, IDC

«Όλο και πιο συχνά, οι πελάτες αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση των μη δομημένων πληροφοριών που έχουν στη διάθεση τους, λύσεις οι οποίες θα καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των δεδομένων αυτών. Όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούν την ανάγκη να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τέτοια στοιχεία, είτε μιλάμε για τη δημιουργία και την κοινή χρήση περιεχομένου μέσα από συνεργατικές πρακτικές (collaborative content & sharing), είτε για την έξυπνη αξιοποίησή τους σε επιχειρηματικές διαδικασίες, είτε για τους σκοπούς της πληροφορικής διακυβέρνησης ή τον εντοπισμό άλλων χρήσιμων στοιχείων. Παράλληλα, οι πελάτες ανακαλύπτουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια ενιαία, ολοκληρωμένη,  single-vendor λύση.»

Σχόλια Στελεχών:

Rick Devenuti, Πρόεδρος, Information Intelligence Group, EMC Corporation

«Η EMC είναι στην ευχάριστη θέση να προσφέρει ένα τέτοιο σύνολο προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων που στοχεύουν στο να θέσουν νέα επίπεδα ευελιξίας, παραγωγικότητας και ευφυΐας για μια επιχείρηση. Το Information Intelligence Group επικεντρώνεται στο να βοηθά τους πελάτες μας να μετασχηματίσουν τη λειτουργία του ΙΤ και της επιχείρησης τους, αξιοποιώντας εφαρμογές cloud που τους επιτρέπουν να συνδέσουν τις δραστηριότητες τους με την πληροφορία που διαθέτουν. Με το τελευταίο αυτό κύμα ολοκληρωμένων και καινοτομικών λύσεων, κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.»

Ακολουθήστε την EMC στο Momentum:

• Ανακαλύψτε όλα τα Nέα σχετικά με το Momentum
• Επισκεφτείτε το EMC Community Network προκειμένου να παρακολουθήσετε ζωντανά το συνέδριο Momentum
• Ακολουθείστε τον λογαριασμό @EMC_Momentum στο Twitter και μπείτε στη συζήτηση με hashtag #mmtm12
• Μείνετε συνδεδεμένοι με το Momentum στο Facebook, το YouTube, και το LinkedIn