Η ESET, κατασκευαστής του βραβευμένου ESET NOD32 Antivirus, ανακοινώνει τη διάθεση του λογισμικού ασφαλείας ESET Cybersecurity for Mac για οικιακούς χρήστες

Ο Richard Marko, CTO της ESET, δηλώνει οτι: «Το ESET Cybersecurity ολοκληρώνει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του Mac με τη μοναδική προορατική τεχνολογία ανίχνευσης. Το προϊόν αυτό προσφέρει απαράμιλλη, πλήρη προστασία και δυνατότητα παρακολούθησης των απειλών που στόχο έχουν πολλαπλές, διαφορετικές πλατφόρμες – Mac, Windows και Linux».


Κύρια οφέλη • « Έξυπνη» ανίχνευση
  Το ESET Cybersecurity εστιάζει στην ανίχνευση των malware σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας τον εντοπισμό advanced heuristics για την προστασία των χρηστών από άγνωστες ηλεκτρονικές απειλές. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο εντοπισμού generic signatures και προορατική τεχνολογία για να βοηθήσει στον εντοπισμό άγνωστων μεταλλάξεων των ήδη γνωστών τύπων κακόβουλου λογισμικού. Δεδομένου ότι οι υπολογιστές είναι πιο ευάλωτοι σε απειλές του διαδικτύου κατά τη διάρκεια του «διαλόγου» μεταξύ της εκδήλωσης της απειλής και του signature update, η τεχνολογία ESET ThreatSense® ελαχιστοποιεί την έκθεση στον κίνδυνο.

 • Small System Footprint
  Η ESET έχει σχεδιάσει μια έξυπνη λύση με ένα από τα χαμηλότερα συστήματα footprints της αγοράς, διασφαλίζοντας γρήγορη εκκίνηση και ομαλή απόδοση.


Κύρια χαρακτηριστικά • Exchangeable Media Access Control
  Ο έλεγχος των ανταλλασσόμενων media και η πρόληψη πιθανής διείσδυσης κακόβουλου λογισμικού είναι ζωτικής σημασίας. Η πρόληψη της μόλυνσης, που μπορεί να προέλθει από τη χρήση ανταλλασσόμενων media, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός εφόσον τεράστιοι όγκοι δεδομένων μεταβιβάζονται μεταξύ των υπολογιστών.

 • Ανίχνευση απειλών που αφορούν πολυάριθμες πλατφόρμες
  Ανιχνεύοντας τις απειλές, που είναι σχεδιασμένες για την πλατφόρμα των Mac, το ESET Cybersecurity έχει την ικανότητα να εντοπίζει τις ηλεκτρονικές απειλές που προορίζονται για την πλατφόρμα των Windows και που μπορεί να μην επηρεάσουν το ίδιο το λειτουργικό σύστημα των Mac αλλά τα λειτουργικά συστήματα των Windows.

 • Προηγμένες ρυθμίσεις ανίχνευσης ιών
  Οι προηγμένες ρυθμίσεις ανίχνευσης ιών περιλαμβάνουν παραμετροποιημένα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως το μεταβλητό βάθος ανίχνευσης, το μέγεθος του αρχείου και του χρόνου ανίχνευσης του αντικειμένου που εντοπίστηκε. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν το μέγιστο βάθος, ανιχνεύοντας το χρόνο και το μέγεθος του αρχείου που πρέπει να υποστεί έλεγχο ασφαλείας.

 • Ενημερώσεις
  Το ESET Cybersecurity προσφέρει δύο τρόπους για να εκτελούνται ενημερώσεις στη βάση δεδομένων των υπογραφών ιών (virus signatures), είτε κάθε φορά που εκτελείται επανεκκίνηση από το σύστημα ή όποτε είναι διαθέσιμες οι νέες ενημερώσεις.

• Έλεγχος των αφαιρούμενων μέσων
Αφαιρούμενα μέσα για την πλατφόρμα Mac ανιχνεύονται για διεισδύσεις malware, είτε on-access ή on-demand.
 
Το ESET Cybersecurity προϋποθέτει επεξεργαστή Intel® 32-bit ή 64-bit και υποστηρίζει Mac OS X 10.5.x (Leopard) και Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard). Το προϊόν απαιτεί 35MB του δίσκου (download).


Το προϊόν είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.eset.eu/download  από την 4η Νοεμβρίου, 2010.