Η HP παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λύσεων ασφάλειας που βασίζονται στον επιχειρηματικό κίνδυνο και προσφέρουν ορατότητα σε όλο το εύρος παραδοσιακών, mobile και cloud περιβαλλόντων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν αποτελεσματικές άμυνες με βάση τις δικές τους ανάγκες.
Οι σύγχρονες απειλές γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες, διαθέτοντας πολλαπλά στελέχη επιθέσεων για κάθε πληροφοριακό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις επεκτείνουν τις mobile και cloud υποδομές τους και ταυτόχρονα απαιτούν το ίδιο επίπεδο προστασίας που απολαμβάνουν οι εσωτερικές υποδομές τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις καλούνται να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσουν σε διάφορα πληροφοριακά περιβάλλοντα.
Η πλατφόρμα HP Security Intelligence and Risk Management (SIRM) γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των διαδικασιών ασφάλειας και των βασικών πληροφοριακών δραστηριοτήτων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν προσεγγίσεις και στρατηγικές που βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο σκοπό και σε συγκεκριμένα προϊόντα. Η επέκταση της πλατφόρμας HP SIRM, αποτελεί το πρώτο μεγάλο έργο της εταιρείας στον τομέα της ασφάλειας, έπειτα από την ενσωμάτωση των κορυφαίων σειρών προϊόντων ArcSight, Fortify και TippingPoint στο χαρτοφυλάκιο HP Enterprise Security. 
«Οι σύγχρονες απειλές έχουν γίνει τόσο περίπλοκες και είναι τόσο δύσκολο να τις εντοπίσεις που οι παραδοσιακές προσεγγίσεις στον τομέα της ασφάλειας δεν μπορούν να προσφέρουν το επίπεδο προστασίας και πληροφόρησης που είναι αναγκαίο για υποδομές που συνεχώς επεκτείνονται», σημείωσε ο Tom Reilly, Vice President και General Manager, Enterprise Security Products της HP. «Η πλατφόρμα HP SIRM προσφέρει ορατότητα σε διάφορα περιβάλλοντα πληροφορικής, καθώς και την πληροφόρηση που είναι αναγκαία για την έγκαιρη διαχείριση κινδύνων για εφαρμογές, δίκτυα, αλλά και ευρύτερες διαδικασίες πληροφοριακής διακυβέρνησης», συμπλήρωσε.
Ενιαία εικόνα για τους επιχειρηματικούς κινδύνους
Οι επιχειρήσεις συχνά δεν μπορούν να εκτιμήσουν με ακρίβεια τις ανάγκες τους και τις επενδύσεις που χρειάζονται στον τομέα της ασφάλειας. Η HP ανταποκρίνεται σε αυτό το πρόβλημα προσφέροντας ορατότητα σε όλες τις λύσεις ασφάλειας που διαθέτει ένας οργανισμός για τις κρίσιμες διαδικασίες και εφαρμογές του.
Η λύση HP EnterpriseView προσφέρει στα ανώτατα στελέχη ένα πλήρες dashboard, με σημεία στα οποία πρέπει να δίνει προτεραιότητα μια επιχείρηση, απαντώντας στις ανάγκες ασφάλειας κάθε πληροφοριακής δραστηριότητας μιας επιχείρησης. Διαθέτοντας μια ενιαία εικόνα μέσω του dashboard, τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με ζητήματα ασφάλειας μπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα ακόμη και στις πιο σημαντικούς κινδύνους και να αναπτύξουν άμεσα τις κατάλληλες άμυνες.
Ανταπόκριση σε mobile κινδύνους
Οι mobile πλατφόρμες, καθώς και οι εφαρμογές που περνούν στο Διαδίκτυο, δημιουργούν πολλά επίπεδα δράσης για τις ηλεκτρονικές απειλές, τα οποία χρήζουν προστασίας. Η HP βοηθά τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν την προστασία των εφαρμογών σε φορητές συσκευές μέσω λύσεων για στατικές και δυναμικές δοκιμές ασφάλειας εφαρμογών και λύσεων παρακολούθησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
• Η λύση HP Application Security Monitor (AppSM), η οποία προσφέρει στα στελέχη των τμημάτων πληροφορικής ορατότητα στους κίνδυνους που αντιμετωπίζουν οι εφαρμογές τους και μειώνει το χρόνο που απαιτείται για την ενεργοποίηση διαδικασιών παρακολούθησης, εξαλείφοντας κοστοβόρες διαδικασίες εξατομικευμένου προγραμματισμού. Η λύση HP AppSM προσφέρει επιλογές κεντρικής αναζήτησης, σύνταξης αναφορών και αναλύσεων, καλύπτοντας εφαρμογές Java/.Net και σε mobile περιβάλλοντα, μεταξύ άλλων.
• Η λύση HP Mobile Application Security, η οποία προσφέρει προστασία στο οικοσύστημα των εφαρμογών μιας επιχείρησης, αναγνωρίζοντας ευπάθειες σε εφαρμογές που λειτουργούν σε συσκευές με λειτουργικό Apple iOS και Google™ Android.
• Η λύση HP TippingPoint Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS), ένα σύστημα που προσφέρει ασφάλεια ενάντια σε περίπλοκες απειλές, σε συνεργασία με την πλατφόρμα HP SIRM. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από τις βελτιωμένες λύσεις για την αποτροπή εισβολής με βάση τη φήμη διαφόρων προγραμμάτων, αλλά και για τον αυξημένο έλεγχο των εφαρμογών.
Ανταπόκριση σε cloud κινδύνους
Η υιοθέτηση του cloud computing συνεχίζεται από τις επιχειρήσεις, αλλά τα ζητήματα ασφάλειας των υποδομών παραμένουν βασικό παράγοντας ανησυχίας για πολλές εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό, η HP διαθέτει κορυφαίες λύσεις και υπηρεσίες για περίπλοκα περιβάλλοντα cloud. Σε αυτές περιλαμβάνονται:
• Το πρόγραμμα HP Cloud Connections Partner Program, το οποίο προσφέρει ορατότητα στις δραστηριότητες των χρηστών σε περιβάλλοντα Software-as-a-Service (SaaS). Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει κεντρικό έλεγχο και δυνατότητες αναφοράς για εσωτερικά και cloud περιβάλλοντα.
• Η οικογένεια λύσεων HP Compliance Stack, η οποία βοηθά τις επιχειρήσεις να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τις πολιτικές ασφάλειας σε φυσικά, εικονικά και cloud περιβάλλοντα.
Η πλατφόρμα HP SIRM αποτελεί βασικό μέρος της σουίτας λύσεων HP IT Performance Suite, η οποία προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα του πληροφοριακού περιβάλλοντος, αυτοματοποιεί τη διαχείριση και προσαρμόζει τις επιδόσεις στις ανάγκες και τους στόχους μιας επιχείρησης.
Λίγα λόγια για την HP
Η HP αναπτύσσει νέες δυνατότητες για την τεχνολογία, με στόχο να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις, τους κυβερνητικούς φορείς, τους καταναλωτές και την κοινωνία. Η HP, η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στον κόσμο, διαθέτει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο που καλύπτει την εκτύπωση, τη χρήση προσωπικών υπολογιστών, το λογισμικό, τις υπηρεσίες και τις υποδομές πληροφορικής, με στόχο να προσφέρει απαντήσεις στις ανάγκες των πελατών της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την HP (Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: HPQ) είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.hp.com.