Η HP και η IBRIX ανακοινώνουν την οριστική συμφωνία για την εξαγορά της IBRIX από την HPΜε επεκτασιμότητα δεκάδων petabytes, οι πελάτες μπορούν να ελέγξουν τη ραγδαία ανάπτυξη δεδομένων και να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που σχετίζονται με την απόδοση εφαρμογών στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα. Οι προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης δεδομένων του IBRIX Fusion software suite επιτρέπουν επίσης στους πελάτες να προσθέτουν απρόσκοπτα χωρητικότητα, καθώς οι ανάγκες σχετικά με τα δεδομένα ή την απόδοση αυξάνονται. Το λογισμικό της IBRIX έρχεται να προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο της HP, ενισχύοντας περαιτέρω την κορυφαία θέση της εταιρείας στην αναδυόμενη αγορά της επεκτάσιμης και υψηλής απόδοσης υπολογιστικής αποθήκευσης (computing storage), του cloud storage και της αρχειοθέτησης σταθερού περιεχομένου (fixed content archiving).