Η HP ανακοινώνει την επέκταση του χαρτοφυλακίου HP Information Optimization με νέες λύσεις που βοηθούν τις Instant-On Επιχειρήσεις να μετατρέψουν τις πληροφορίες και τις ιδέες του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρησιακή πληροφόρηση, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Η εκρηκτική αύξηση του όγκου δεδομένων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις νέες πηγές πληροφόρησης. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προκλήσεις για τις παραδοσιακές μεθόδους αποθήκευσης και ανάλυσης των πληροφοριών. Η IDOL 10, η πλατφόρμα πληροφόρησης επόμενης γενιάς της HP, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κατανοούν αυτόματα και να υλοποιούν δράσεις με βάση ένα συνδυασμό «ανθρώπινων» και «τεχνολογικών» πληροφοριών, αναγνωρίζοντας ιδέες και πρότυπα σε πραγματικό χρόνο. Οι νέες συσκευές HP Autonomy για την αρχειοθέτηση, την ανάλυση και την  αναζήτηση πληροφοριών έχουν αναπτυχθεί ώστε να προσφέρουν στις επιχειρήσεις απλοποιημένες, αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις. Η νέα λύση HP Social Intelligence Solution βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν αδόμητα δεδομένα που προκύπτουν από social media, ώστε να βελτιστοποιήσουν την εμπειρία των πελατών, να διαχειριστούν τη φήμη τους, να ενεργοποιήσουν νέους πόρους και να ενισχύσουν την προϊοντική καινοτομία. Επιπλέον το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών HP Advanced Information Services for Vertica συμβάλλει στην υλοποίηση της πλατφόρμας Vertica Analytics Platform, η οποία αναλύει δομημένα, ημιδομημένα και αδόμητα δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα, προσφέροντας άμεσα κρίσιμη επιχειρησιακή πληροφόρηση. Ειδικά σχεδιασμένη για πελάτες με μεγάλες απαιτήσεις, η νέα λύση HP B6200 StoreOnce Backup System αποτελεί την πιο γρήγορη συσκευή deduplication μεγάλης κλίμακας, λειτουργώντας στα 28TB ανά ώρα. Η νέα λύση λογισμικού HP Data Protector περιλαμβάνει τη μηχανή deduplication StoreOnce της HP Labs, ώστε να προσφέρει αποδοτικές διαδικασίες backup με υψηλές επιδόσεις, ακόμη και για μικρότερα περιβάλλοντα πληροφορικής. Η HP IT Performance Suite είναι μία πλατφόρμα επιχειρησιακής τεχνολογίας επόμενης γενιάς, η οποία επιτρέπει στους διαχειριστές συστημάτων να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους μέσω εργαλείων λειτουργικής πληροφόρησης. Το χαρτοφυλάκιο HP Information Optimization αποτελεί βασικό εργαλείο για την υιοθέτηση του μοντέλου της Instant-On Επιχείρησης. Σε ένα περιβάλλον όπου τα πάντα είναι συνεχώς συνδεδεμένα μεταξύ τους, η Instant-On Επιχείρηση ενσωματώνει την τεχνολογία σε κάθε της δραστηριότητα, ώστε να εξυπηρετεί άμεσα τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της, ό,τι κι αν χρειάζονται.