Η HP ανακοινώνει την επέκταση του χαρτοφυλακίου HP Information Optimization με νέες λύσεις που βοηθούν τις Instant-On Επιχειρήσεις να μετατρέψουν τις πληροφορίες και τις ιδέες του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρησιακή πληροφόρηση, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Η εκρηκτική αύξηση του όγκου δεδομένων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις νέες πηγές πληροφόρησης. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προκλήσεις για τις παραδοσιακές μεθόδους αποθήκευσης και ανάλυσης των πληροφοριών. Σήμερα, μόλις το 15% των δεδομένων είναι δομημένο σε μορφές που είναι άμεσα κατανοητές και επεξεργάσιμες από τους υπολογιστές. Οι «Ανθρώπινες Πληροφορίες», δηλαδή τα δεδομένα που βρίσκονται σε video, αρχεία ήχου, email, μηνύματα κειμένου, social media κλπ, αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 85%. Τα δεδομένα αυτά βασίζονται στο νόημα, καθώς αποτελούνται κυρίως από ιδέες και concepts. Επιπλέον, η πληροφόρηση που προέρχεται από αισθητήρες και tags προσφέρει νέες ευκαιρίες.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί διάφορες προκλήσεις. Σύμφωνα με έρευνα που υλοποιήθηκε για λογαριασμό της HP, πάνω από το 50% των πληροφοριών που βρίσκονται σε έναν οργανισμό δεν συνδέονται άμεσα με τα πληροφοριακά συστήματα ή δεν αξιοποιούνται καθόλου (1) .

Σχεδόν τα μισά από τα στελέχη που έλαβαν μέρος στην έρευνα σημείωσαν ότι οι εταιρείες τους δε διαθέτουν μια αποδοτική πληροφοριακή στρατηγική, η οποία να ξεπερνά τα silo μεταξύ των τμημάτων και να διακρίνει τις τεχνολογίες και τις βασικές στρατηγικές λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων. Επιπλέον, μόλις το 2% δήλωσε ότι τα τμήματα πληροφορικής μπορούν να προσφέρουν την κατάλληλη πληροφόρηση στον κατάλληλο χρόνο και να υποστηρίζουν συνεχώς τα κατάλληλα επιχειρησιακά αποτελέσματα. 

«Η αξιοποίηση της πληροφόρησης σε όποια μορφή κι αν βρίσκεται, είναι το επόμενο μεγάλο βήμα για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος», δήλωσε ο Jan Zadak, Executive Vice President, Global Sales, της HP. «Μέχρι σήμερα, οι επιχειρήσεις μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μόλις το 15% των διαθέσιμων δεδομένων. Με το δυναμικό χαρτοφυλάκιο λύσεων HP Information Optimization, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα δεδομένα τους, ενισχύοντας την πληροφόρηση, την πρόβλεψη και τη δράση», συμπλήρωσε.

Πλατφόρμα πληροφόρησης επόμενης γενιάς από την HP

Η IDOL 10, η πλατφόρμα πληροφόρησης επόμενης γενιάς της HP, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κατανοούν αυτόματα και να υλοποιούν δράσεις με βάση ένα συνδυασμό «ανθρώπινων» και «τεχνολογικών» πληροφοριών, αναγνωρίζοντας ιδέες και πρότυπα σε πραγματικό χρόνο. Ο συνδυασμός ενός συστήματος επεξεργασίας πληροφοριών από την Autonomy (θυγατρική της HP), με μια υψηλών επιδόσεων μηχανή real-time ανάλυσης της Vertica (επίσης θυγατρική της HP), επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναλύσουν όλες τις αδόμητες, ημιδομημένες και δομημένες πληροφορίες με συνεπή και ομοιόμορφο τρόπο.

Νέες συσκευές HP Autonomy

Οι νέες συσκευές HP Autonomy για την αρχειοθέτηση, την ανάλυση και την  αναζήτηση πληροφοριών έχουν αναπτυχθεί ώστε να προσφέρουν στις επιχειρήσεις απλοποιημένες, αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις. Με βάση την πλατφόρμα IDOL 10, η νέα συσκευή HP Autonomy Archiving Appliance επιτρέπει στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν και να εξάγουν γρήγορα μεταδεδομένα από κάθε τύπο και πηγή δεδομένων. Η συσκευή HP Autonomy eDiscovery Appliance επιτρέπει την ανάλυση κρίσιμων σημείων δεδομένων, ώστε να αναπτυχθούν υποθέσεις σχετικά με την κατάσταση, τον όγκο των δεδομένων και τις τάσεις των διαδικασιών. Με τη συσκευή HP Autonomy Enterprise Search Appliance, οι επιχειρήσεις μπορούν να κατηγοριοποιήσουν, να συνδέσουν, να ανακτήσουν και να δημιουργήσουν προφίλ για κάθε μορφή δεδομένων, ώστε να δημιουργήσουν μεγάλους όγκους συναφών πληροφοριών.

Νέα λύση social intelligence & υπηρεσίες για την πλατφόρμα ανάλυσης της Vertica

Η νέα λύση HP Social Intelligence Solution βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν αδόμητα δεδομένα που προκύπτουν από social media, ώστε να βελτιστοποιήσουν την εμπειρία των πελατών, να διαχειριστούν τη φήμη τους, να ενεργοποιήσουν νέους πόρους και να ενισχύσουν την προϊοντική καινοτομία. 

Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών HP Advanced Information Services for Vertica συμβάλλει στην υλοποίηση της πλατφόρμας Vertica Analytics Platform, η οποία αναλύει δομημένα, ημιδομημένα και αδόμητα δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα, προσφέροντας άμεσα κρίσιμη επιχειρησιακή πληροφόρηση. Οι υπηρεσίες αυτές βοηθούν τις επιχειρήσεις να αποσαφηνίσουν τις ανάγκες τους ως προς την ανάλυση δεδομένων και να προσδιορίσουν τις καλύτερες επιλογές για την ενοποίηση της πλατφόρμας της Vertica στις υπάρχουσες υποδομές τους.

Νέες λύσεις HP Converged Storage 

Ειδικά σχεδιασμένη για πελάτες με μεγάλες απαιτήσεις, η νέα λύση HP B6200 StoreOnce Backup System είναι η πιο γρήγορη συσκευή deduplication μεγάλης κλίμακας, λειτουργώντας στα 28TB ανά ώρα (2) . Επιπλέόν, είναι η μόνη λύση σε αυτή την κατηγορία που προσφέρει πλήρως αυτοματοποιημένες δυνατότητες υψηλής διαθεσιμότητας (3).

Η νέα λύση λογισμικού HP Data Protector περιλαμβάνει τη μηχανή deduplication StoreOnce της HP Labs, ώστε να προσφέρει αποδοτικές διαδικασίες backup, με υψηλές επιδόσεις, ακόμη και για μικρότερα περιβάλλοντα πληροφορικής.

Για τις μεσαίες επιχειρήσεις, η HP διαθέτει μια συσκευή Converged Storage υψηλής πυκνότητας. Η νέα συσκευή HP X5000 G2 Network Storage System, η οποία έχει αναπτυχθεί από την HP και τη Microsoft, ενισχύει την απλότητα και την αποδοτικότητα, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τις ολοένα και αυξανόμενες «Ανθρώπινες Πληροφορίες». Η νέα συσκευή της HP μπορεί να υποστηρίξει πάνω από 10.000 χρήστες σε ένα ενιαίο σύστημα και η χωρητικότητα της μπορεί να επεκταθεί εύκολα, ξεπερνώντας τα 100TB (4).

HP IT Performance Suite

Η HP IT Performance Suite είναι μια πλατφόρμα επιχειρησιακής τεχνολογίας επόμενης γενιάς, η οποία επιτρέπει στους διαχειριστές συστημάτων να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους μέσω εργαλείων λειτουργικής πληροφόρησης. Η λύση προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για όλα τα πληροφοριακά συστήματα, αυτοματοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης και προσαρμόζει τις επιδόσεις των συστημάτων σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους.

Η έκδοση VP of Operations Edition της πλατφόρμας HP IT Performance Suite περιλαμβάνει πάνω από 50 βασικούς δείκτες απόδοσης, ώστε να βελτιώσει τη μέτρηση των επιχειρησιακών επιδόσεων, καθώς και την αυτοματοποίηση, την παροχή και την παρακολούθηση υπηρεσιών εντός οργανισμού. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει και τη λύση λογισμικού HP Business Service Management 9.1, η οποία βοηθά στην πρόληψη συμβάντων, μέσω εργαλείων ανάλυσης και επιδιόρθωσης.

Η έκδοση VP of Applications Edition HP IT Performance Suite επιτρέπει συγκρίσεις βάσει σημείων αναφοράς, αξιοποιώντας πάνω από 60 βασικούς δείκτες απόδοσης. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τη λύση λογισμικού HP Application Lifecycle Management, ώστε να βελτιστοποιήσει την ανάπτυξη εφαρμογών.

Το χαρτοφυλάκιο HP Information Optimization αποτελεί βασικό εργαλείο για την υιοθέτηση του μοντέλου της Instant-On Επιχείρησης. Σε ένα περιβάλλον όπου τα πάντα είναι συνεχώς συνδεδεμένα μεταξύ τους, η Instant-On Επιχείρηση ενσωματώνει την τεχνολογία σε κάθε της δραστηριότητα, ώστε να εξυπηρετεί άμεσα τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της, ό,τι κι αν χρειάζονται.